top of page

П

па́бгъэ, -у/-рауэ

па́бжьэ, -у/-рауэ

пага́гъ, -ыу/-ырауэ

пага́гъэ, -у/-рауэ

пага́фэ, -у/-рауэ

пага́щэ, -у/-рауэ

пага́щэу

па́гэ, -у/-рауэ

па́гэу

пагэ́Ӏуэ, -у/-рауэ

пагэ́Ӏуэy

пагуа́гъэ, -у/-рауэ

пагуа́бзэ, -у/-рауэ

пагуа́щэ, -у/-рауэ

па́гуэ, -у/-рауэ

пагуэ́Ӏуэ, -у/-рауэ

па́кӀэ, -у/-рауэ

пакӀэ-па́кӀэу

па́кӀуэ, -у/-рауэ

па́кӀуэу

па́къэ, -у/-рауэ

партэ́гъу, -у/-рауэ

парте́р, -у/-ырауэ

папцӀа́бзэ, -у/-рауэ

папцӀа́бзэу

папцӀа́гъэ, -у/-рауэ

папцӀа́щэ, -у/-рауэ

папцӀа́щэу

па́пцӀэ, -у/-рауэ

па́пцӀэу

папцӀэ́Ӏуэ, -у/-рауэ

папцӀэ́Ӏуэу

папщэ-ща́тэу

па́пщӀэ

па́пщӀэкӀэ

парий (хьэпарий), -уэ/-рауэ

па́ри (шэрдж.)

паса́щэ, -у/-рауэ

па́сэ, -у/-рауэ

пасэре́й, -уэ/-рауэ пасзу

пасэ́Ӏуэ, -у/-рауэ

пасэ́Ӏуэy

патрулы́н, -у/-урэ

па́уэ

паша́гъэ, -у/-рауэ

па́шэ, -у/-рауэ

пащты́хь, -у/-ырауэ

         пащтыхь ны́къуэ

пащтыхьы́гъэ, -у/-рауэ

пащтыхьы́гъуэ, -у/-рауэ

пащтыхьы́н, -у/-урэ

па́щхьэ, -у/-рауэ

         си пащхьэр къожэ́х

пащӀа́гъуэ, -у/-рауэ

пащӀа́пцӀэ, -у/-рауэ

пащӀа́цэ, -у/-рауэ

па́щӀэ, -у/-рауэ

         пащӀэ пӀи́й

         пащӀэ фӀы́цӀэ

         пащӀэ Ӏу́шэ

пащӀэкӀа́псэ, -у/-рауэ

пащӀэ́къ, -ыу/-ырауэ

пащӀэ́ншэ, -у/-рауэ

пащӀэ́ху, -у/-рауэ

пащӀэ́шхуэ, -у/-рауэ

пэ, -уэ/-рауэ

         пэ ве́й

         пэ гъуа́нэ

         пэ гъу́м

         пэ джа́бэ

         пэ кӀы́хь

         пэ кӀуэ́цӀ

         пэ лъа́гэ

         пэ па́пцӀэ

         пэ пӀи́й

         пэ тӀе́й

         пэ Ӏу́шэ

пэбг, -ыу/-ырауэ

пэбги́дзэ, -у/-рауэ

пэбгъэ́н, -у/-урэ

пэбж, -у/-ырауэ

пэбжь (шэрдж.), -у/-ырауэ

пэбжьэуэ́н, -у/-урэ

пэбзи́й, -уэ/-рауэ

пэбла́гъэ, -у/-рауэ

пэбла́гъэу

пэбуу́н, -уэ/-урэ

пэгэ́н, -у/-урэ

пэгэны́гъэ, -у/-рауэ

пэгуа́нэ, -у/-рауэ

пэгу́н, -у/-ырауэ

         пэгун джа́бэ

         пэгун лъа́щӀэ

         пэгун пща́лъэ

         пэгун щхьэте́пӀэ

         пэгун щхьэӀу́хъу

пэгунщӀы́ж, -у/-ырауэ

пэгуны́щӀэ, -у/-рауэ

пэгъэгъуэлъы́н, пумы-, -у/.урэ

пэгъэджэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэджэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэкIэцIы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэкIуэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэкӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэлыды́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэлъэщы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэплъэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэты́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэтӀысы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэувыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

пэгъэувы́гъуэ, -у/-рауэ

пэгъэувыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэгъэувыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэувы́кӀэ, -у/-рауэ

пэгъэувы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэувыны́гъэ, -у/-рауэ

пэгъэувыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэувы́пӀэ, -у/-рауэ

пэгъэувыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэувыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэхъугъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэгъэхъу́гъуэ, -у/-рауэ

пэгъэхъугъуе́й, -уэ/-рауэ

пэгъэхъужы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэхъу́кӀэ, -у/-рауэ

пэгъэхъу́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэхъуны́гъэ, -у/-рауэ

пэгъэхъупэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэхъуфы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэхъуххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэхъущэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэхъуӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэӀэщӀэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъэӀэщӀэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэгъы́м, -у/-ырауэ

пэгъымы́н, -у/-урэ

пэгъыма́гъ, -ыу/-ырауэ

пэгъы́му

пэгъу, -у/-рауэ

пэгъуэлъыжы́н, -у/-урэ

пэгъуэлъы́н, -у/-урэ

пэгъу́бжэ, -у/-рауэ

пэгъунэ́гъу, -у/-рауэ

пэгъунэгъу́н, -у/-урэ

пэгъунэ́гъуу

пэгъупа́ндэ, -у/-рауэ

пэгъупандэ́хь, -у/-ырауэ

пэд, -у/-ырауэ

пэдэгъэзе́й, -уэ/-рауэ

пэдэкъе́й, -уэ/-рауэ

пэдэхуе́й, -уэ/-рауэ

пэджэжы́н, -у/-урэ

пэджэ́н, -у/-урэ

пэджы́дэ, -у/-рауэ

пэдзыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэдзы́гъуэ

пэдзыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэдзыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пэдзы́кӀэ, -у/-рауэ

пэдзы́н, пумы-, -у/-урэ

пэдзыны́гъэ, -у/-рауэ

пэдзыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэдзыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пэдзыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэдзыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэдзыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пэж, -у/-ырауэ

пэжа́гъ, -ыу/-ырауэ

пэ́жу

пэ́жуи

пэжы́гъэ, -у/-рауэ

пэжыжьа́гъ, -ыу/-ырауэ

пэжыжьа́щэ, -у/-рауэ

пэжыжьа́щэу

пэжы́жьэ, -у/-рауэ

пэжыжьэ́н, -у/-урэ

пэжы́жьэу

пэжыжьэ́Ӏуэ, -у/-рауэ

пэжыжьэ́Ӏуэу

пэжы́н

пэжыны́гъэ, -у/-рауэ

пэжы́пӀэ (ипэжы́пӀэкӀэ), -у/-рауэ

пэжыӀэжы́н, -жумы-, -у/-урэ

пэжыӀэ́н, -жумы-, -у/-урэ

пэжьны́къ (шэрдж.), -ыу/-ырауэ

пэжьы́хъу (шэрдж.), -у/-рауэ

пэза́зэ, -у/-рауэ

пэза́зэу

пэзэ́з, -у/-ырауэ

пэзэзэ́н, -у/-урэ

пэзэзэ́х, -ыу/-ыурэ

пэзджы́нэ (шэрдж.), -у/-рауэ

пэи́дзэ, -у/-рауэ

пэку, -у/-рауэ

пэку́къу, -у/-рауэ

пэкукъу хъы́щт

пэкӀэ́цӀ, -у/-ырауэ

пэкӀэцӀы́н, -у/-урэ

пэ́кӀуэ, -у/-рауэ

пэкӀуэ́н, -у/-урэ

пэкӀу́н, -у/-урэ

пэкӀуны́гъэ, -у/-рауэ

пэкъу, -у/-рауэ

пэлыды́н, -у/-урэ

пэлы́нцӀ, -у/-ырауэ

пэлъа́уэ (къэкӀ.)

пэлъэны́къуэ, -у/-рауэ

пэлъэщыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэлъэщыгъуа́фIэу

пэлъэщы́гъуэ, -у/-рауэ

пэлъэшыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэлъэщыгъуе́йуэ

пэлъэщыжы́н, -у/-урэ

пэлъэщы́кӀэ, -у/-рауэ

пэлъэщыкӀе́йуэ

пэлъэщы́н, -у/-урэ

пэлъэщыны́гъэ, -у/-рауэ

пэлъэщыпэ́н, -у/-урэ

пэлъэщы́пӀэ, -у/-рауэ

пэлъэщыфы́н, -у/-урэ

пэлъэщыххэ́н, -у/-урэ

пэлъэщыщэ́н, -у/-урэ

пэлъэщыӀуэ́н, -у/-урэ

пэлъху, -у/-рауэ

пэ́лъхуэ, -у/-рауэ

пэлъы́тэ (къуэш пэлъытэ), -у/-рауэ

пэмэ́н, -у/-урэ

пэмэны́гъэ, -у/-рауэ

пэмыжыжьа́щэ, -у/-рауэ

пэмыжыжьа́щэу

пэмыжы́жьэ, -у/-рауэ

пэмыжыжьэ́н, -у/-урэ

пэмыжы́жьэу

пэмыжыжьэ́Ӏуэу

пэнтх, -у/-ырауэ

пэнтӀы́къ, -ыу/-ырауэ

пэну́, -уэ/-рауэ.

пэнцӀы́в, -у/-ырауэ

пэ́ншэ, -у/-рауэ

пэплъ, -у/-ырауэ

пэплъэ́н, -у/-урэ

пэпс, -у/-ырауэ

пэпсэлъэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэпсэлъэжыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэжыгъуа́фӀэу

пэпсэлъэжы́гъуэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэпсэлъэжы́кӀэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэжы́н, -у/-урэ

пэпсэлъэжыны́гъэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэжыпэ́н, -у/-урэ

пэпсэлъэжы́пӀэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэжыфы́н, -у/-урэ

пэпсэлъэжыххэ́н, -у/-урэ

пэпсэлъэжыщэ́н, -у/-урэ

пэпсэлъэжыӀуэ́н, -у/-урэ

пэпсэлъэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэ́н, -у/-урэ

пэпсэлъэны́гъэ, -у/-рауэ

пэпсэлъэпэ́н, -у/-урэ

пэпсэлъэфы́н, -у/-урэ

пэпсэлъэххэ́н, -у/-урэ

пэпсэлъэщэ́н, -у/-урэ

пэпсэлъэӀуэ́н, -у/-урэ

пэпщэ́н, -у/-урэ

пэрегъэшэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрегъэшы́н, -румы-, -у/-урэ

пэри́къэ, -у/-рауэ

пэрмэ́н, -у/-ырауэ

пэрмэны́ншэ, -у/-рауэ

пэрмэны́ншэу

пэртэба́къ, -ыу/-ырауэ

пэртэбакъы́шхуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэта́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтэкӀе́йуэ

пэрыгъэкӀуэтэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэты́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтыгъуе́йуэ

пэрыгъэкӀуэтыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтыкӀе́йуэ

пэрыгъэкӀуэты́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэты́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэкӀуэтыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэкӀуэтыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъэдэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъэдэгъуа́фIэу

пэрыгъэлъэдэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъэдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэлъэдэгъуе́йуэ

пэрыгъэлъэдэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъэдэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъэдэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъэдэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъэдэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъэдэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъэдэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъэдэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъэдэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъы́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэлъыгъуе́йуэ

пэрыгъэлъыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъы́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъы́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэлъыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэлъыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэпщхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэпщхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэпщхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэпщхьэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэпщхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэпщхьэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэпщхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэпщхьэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэпщхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэпщхьэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэпщхьэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэпщхьэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэпщхьэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэсыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэсы́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэсыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэсыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэсы́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэсы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэсыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэсыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэсы́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэсыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэсыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэсыхьы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэсыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэсыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэтыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэты́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэты́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэтыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэты́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэтыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтӀысхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэтӀысхьэгъуа́фӀэу

пэрыгъэтӀысхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэтӀысхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэтӀысхьэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтӀысхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэтӀысхьэкӀе́йуэ

пэрыгъэтIысхьэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтӀысхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэтӀысхьэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтӀысхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэтӀысхьэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтӀысхьэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтӀысхьэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэтӀысхьэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэува́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэувэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэувэ́гъуэ, -у/-рауэ

перыгъэувэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэувэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэувэ́кIэ, -у/-рауэ

пэрыгъэувэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэувэны́гъэ, -y/-payэ

пэрыгъэувэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэувэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэувэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэувэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэукӀуриегъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэукӀурие́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэукӀуриегъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэукӀуриежы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэукӀурие́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэукӀуриены́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэукӀуриефы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэукӀуриеххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэукӀуриещэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэукӀуриеӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэукӀурия́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэхьэгъуа́фIэу

пэрыгъэхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэхьэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэхьэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэхьэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэхьэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэхьэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэхьэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэхьэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэӀэба́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэӀэбэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэӀэбэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыгъэӀэбэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыгъэӀэбэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэӀэбэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыгъэӀэбэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэӀэбэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыгъэӀэбэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэӀэбэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэӀэбэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэӀэбэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыгъэӀэбэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдза́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыдзэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыдзэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыдзэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыдзэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыдзэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыдзэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыдзы́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыдзыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыдзыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыдзыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзы́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыдзыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыдзыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыжыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыжы́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыжыжы́н, -у/-урэ

пэрыжы́н, -у/-урэ

пэрыжыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыжыпэ́н, -у/-урэ

пэрыжы́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыжыфы́н, -у/-урэ

пэрыжыххэ́н, -у/-урэ

пэрыжыхьыжы́н, -у/-урэ

пэрыжыхьы́н, -у/-урэ

пэрыкуа́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыкуэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыкуэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыкуэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыкуэжы́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыкуэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкуэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыкуэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкуэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкуэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкуэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкӀа́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыкӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыкӀэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀэкӀе́йуэ

пэрыкӀэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрьжӀэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкӀэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкӀэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкӀэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкӀэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀыгъуа́фӀэу

пэрыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пэрьӀкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыкӀыгъуе́йуэ

пэрыкӀыжы́н, -у/-урэ

пэрыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пэрыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыкӀыпэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀыфы́н, -у/-урэ

пэрыкӀыххэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пэры́кӀуэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэта́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэтэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэтэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэтэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыкӀуэтэжы́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэтэпэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтэфы́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтэххэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтэщэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтэӀуэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэты́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыкӀуэтыжы́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэты́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэты́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэтып́эн, -у/-урэ

пэрыкӀуэты́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыкӀуэтыфы́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтыххэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтыщэ́н, -у/-урэ

пэрыкӀуэтыӀуэ́н, -у/-урэ

пэрылъэда́пӀэ, -у/-рауэ

пэрылъэдэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрылъэдэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрылъэдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрылъэдэжы́н, -у/-урэ

пэрылъэдэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрылъэдэ́н, -у/-урэ

пэрылъэдэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрылъэдэпэ́н, -у/-урэ

пэрылъэдэфы́н, -у/-урэ

пэрылъэдэххэ́н, -у/-урэ

пэрылъэдэщэ́н, -у/-урэ

пэрылъэдэӀуэ́н, -у/-урэ

пэрылъэтыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрылъэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрылъэтыжы́н, -у/-урэ

пэрылъэты́кӀэ, -у/-рауэ

пэрылъэты́н, -у/-урэ

пэрылъэтыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрылъэтыфы́н, -у/-урэ

пэрылъэтыххэ́н, -у/-урэ

пэрылъэфэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъэфэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъэфыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъэ́щI, -у/-ырауэ

         пэрылъэщӀ бэлъто́ку

пэрылъхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрылъхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрылъхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрылъхьэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрылъхьэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрылъхьэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пэрылъхьэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъхьэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъхьэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъхьэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрылъы́н, -у/-урэ

пэрыпщхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыпщхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрышцхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыпщхьэжы́н, -у/-урэ

пэрыпщхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыпщхьэ́н, -у/-урэ

пэрыпщхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыпщхьэпэ́н, -у/-урэ

пэрыпщхьэфы́н, -у/-урэ

пэрыпщхьэххэ́н, -у/-урэ

пэрыпщхьэщэ́н, -у/-урэ

пэрыпщхьэӀуэ́н, -у/-урэ

пэрысыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрысы́гъуэ, -у/-рауэ

пэрысыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрысыжы́н, -у/-урэ

пэрысы́кӀэ, -у/-рауэ

пэрысы́н, -у/-урэ

пэрысыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрысыпэ́н, -у/-урэ

пэрысы́пӀэ, -у/-рауэ

пэрысыфы́н, -у/-урэ

пэрысыххэ́н, -у/-урэ

пэрысыхьыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрысыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрысыхьыжы́н, -у/-урэ

пэрысыхьыкӀе́йуэ

пэрысыхьы́н, -у/-урэ

пэрысыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрысыхьыпэ́н, -у/-урэ

пэрысыхьы́пӀэ, -у/-рауэ

пэрысыхьыххэ́н, -у/-урэ

пэрысыщэ́н, -у/-урэ

пэрысыӀуэ́н, -у/-урэ

пэры́т, -у/-урэ

пэрытэджыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрытэджыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пэрытэджыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрытэджыкӀыжы́н, -у/-урэ

пэрытэджыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пэрытэджыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пэрытэджыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрытэджыкӀыпэ́н, -у/-урэ

пэрытэджыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пэрытэджыкӀыфы́н, -у/-урэ

пэрытэджыкӀыххэ́н, -у/-урэ

пэры́ту

пэрытхъуа́пӀэ, -у/-рауэ

пэрытхъуэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрытхъуэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрытхъуэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрытхъуэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрытхъуэкӀе́йуэ

пэрытхъуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрытхъуэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъугъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрытхъу́гъуэ, -у/-рауэ

пэрытхъугъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрытхъужы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъу́кӀэ, -у/-рауэ

пэрытхъукӀе́йуэ

пэрытхъу́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуны́гъэ, -у/-рауэ

пэрытхъупэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъу́пӀэ, -у/-рауэ

пэрытхъуфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъущэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытхъуӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыты́гъэ, -у/-рауэ

пэрытыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыты́гъуэ, -у/-рауэ

пэрытыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрытыжы́н, -у/-урэ

пэрыты́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыты́н, -у/-урэ

пэрытыны́гъэ, -у/-рауэ

пэрытыпэ́н, -у/-урэ

пэрытыфы́н, -у/-урэ

пэрытыххэ́н, -у/-урэ

пэрытыщэ́н, -у/-урэ

пэрытыIуэ́н, -у/-урэ

пэрытӀысхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрытӀысхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрытӀысхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрытӀысхьэжы́н, -у/-урэ

пэрытӀысхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрытӀысхьэ́н, -у/-урэ

пэрытӀысхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрытӀысхьэпэ́н, -у/-урэ

пэрытӀысхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пэрытӀысхьэфы́н, -у/-урэ

пэрытIысхьэххэ́н, -у/-урэ

пэрытӀысхьэщэ́н, -у/-урэ

пэрытӀысхьэӀуэ́н, -у/-урэ

пэрытӀысыкӀыжы́н, -у/-урэ

пэрытӀысыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пэрытӀысыкӀыщэ́н, -у/-урэ

пэрыуа́пIэ, -у/-рауэ

пэрыуэ́гъу, -у/-рауэ

пэрыуэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыуэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыуэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыуэжы́н, -у/-урэ

пэрыуэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыуэ́н, -у/-урэ

пэрыуэ́ншэ, -у/-рауэ

пэрыуэ́ншэу

пэрыуэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыуэпэ́н, -у/-урэ

пэрыуэфы́н, -у/-урэ

пэрыуэххэ́н, -у/-урэ

пэрыуэщэ́н, -у/-урэ

пэрыуэӀуэ́н, -у/-урэ

пэрыублэрэкӀа́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыублэрэкӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыублэрэкӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыублэрэкӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыублэрэкӀэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыублэрэкӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыублэрэкӀэкӀе́йуэ

пэрыублэрэкӀэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыублэрэкӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыублэрэкӀэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыублэрэкӀэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыублэрэкӀэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыублэрэкӀэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыубыдэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыубыдэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыубыдэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыубыдэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыубыдэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыубыдэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыубыдэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыува́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыувэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыувэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыувэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыувэжы́н, -у/-урэ

пэрыувэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыувэ́н, -у/-урэ

пэрыувэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыувэпэ́н, -у/-урэ

пэрыувэфы́н, -у/-урэ

пэрыувэххэ́н, -у/-урэ

пэрыузэ́д, -у/-ырауэ

         пэрыузэд фо́ч

пэрыукӀуриежы́н, -у/-урэ

пэрыукIурие́н, -уэ/-урэ

пэрыхыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пэрыхуэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхужы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыху́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыхьэжы́н, -у/-урэ

пэрыхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыхьэ́н, -у/-урэ

пэрыхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыхьэпэ́н, -у/-урэ

пэрыхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыхьэфы́н, -у/-урэ

пэрыхьэххэ́н, -у/-урэ

пэрыхьэ́т, -у/-ырауэ

пэрыхьэт́у

пэрыхъумэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыхъумэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыхъумэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыхъумэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхъумэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхъумэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхъумэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхъумэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхъумэщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхъумэӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыхъухьы́н, -у/-урэ

пэрыцӀэфтыжы́н, -у/-урэ

пэрыцIэфты́н, -у/-урэ

пэрыша́пIэ, -у/-рауэ

пэрышэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрышэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрышэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрышэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрышэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрышэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрышэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрышэпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрышэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрышэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрытыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрышы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыщэтэжы́н, -у/-урэ

пэрыщэтэ́н, -у/-урэ

пэрыщӀыхьыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыщӀыхьы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыӀэба́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыӀэ́бэ, -у/-рауэ

пэрыIэбэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

пэрыӀэбэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыӀэбэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыӀэбэжы́н, -у/-урэ

пэрыӀэбэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэрыIэбэкIе́йуэ

пэрыӀэбэ́н, -у/-урэ

пэрыӀэбэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыIэбэпэ́н, -у/-урэ

пэрыӀэбэфы́н, -у/-урэ

пэрыӀэбэххэ́н, -у/-урэ

пэрыӀэбэщэ́н, -у/-урэ

пэрыIэбэIуэ́н, -у/-урэ

пэрыӀыгъа́пӀэ, -у/-рауэ

пэрыӀыгъэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэрыIыгъэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэрыӀыгъэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэрыӀыгъэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыIыгъэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыӀыгъэны́гъэ, -у/-рауэ

пэрыӀыгъэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыӀыгъэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыIубэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыӀубэ́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыӀужы́н, -румы-, -у/-урэ

пэрыIу́н, -румы-, -у/-урэ

пэстро́мкӀэ, -у/-рауэ

         пэстромкӀэ кӀы́хь

пэсыри́нэ, -у/-рауэ

пэт (кӀуэрэ пэт)

пэтэджы́н, -у/-урэ

пэте́ж, -у/-ырауэ

пэ́ткӀэ

пэ́тми

пэ́трэ

пэты́н, -у/-урэ

пэтIи́нэ, -у/-рауэ

пэтӀысыжы́н, -у/-урэ

пэтӀысы́н, -у/-урэ

пэтIысыны́гъэ, -у/-рауэ

пэу

пэу́блэ, -у/-рауэ

пэубыды́н, пумы-, -у/-урэ

пэувыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэувы́гъуэ, -у/-рауэ

пэувыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэувыжы́н, -у/-урэ

пэувы́кӀэ, -у/-рауэ

пэувы́н, -у/-урэ

пэувыны́гъэ, -у/-рауэ

пэувыпэ́н, -у/-урэ

пэувыфы́н, -у/-урэ

пэувыххэ́н, -у/-урэ

пэувыщэ́н, -у/-урэ

пэувыӀуэ́н, -у/-урэ

пэху, -у/-рауэ

пэху́тэ, -у/-рауэ

пэхъу, -у/-рауэ

пэхъу́н, -у/-урэ

пэц, -у/-ырауэ

пэцӀу́рэ, -у/-рауэ

пэцӀуужы́н, -у/-урэ

пэцӀуу́н, -уэ/-урэ

пэцӀы́нэ, -у/-рауэ

пэш, -у/-ырауэ

         пэшы́бжэ

пэшэ́гъу, -у/-рауэ

пэшэ́ж, -у/-ырауэ

пэшэ́н, -у/-урэ

пэшэны́гъэ, -у/-рауэ

пэ́шхэ, -у/-рауэ

пэ́шхуэ, -у/-рауэ

пэшхьэ́ку, -у/-рауэ

пэшы́къу -у/-рауэ

пэшы́н, -у/-ырауэ

пэшыни́цӀэ, -у/-рауэ

пэшы́шхуэ, -у/-рауэ

пэщ (пэщ хуэмыхъун)

пэщэщэ́н, -у/-урэ

пэщэщэре́й, -уэ/-рауэ

пэщэщэри́лэ, -у/-рауэ

пэщэщэ́х, -ыу/-ырауэ

пэщэщэхы́н, -ыу/-ыурэ

пэщмэ́н, -у/-ырауэ

пэщхъыны́хъу,-у/-рауэ

пэщылъы́н, -у/-урэ

пэщысы́н, -у/-урэ

пэщыты́н, -у/-урэ

пэщӀэгъэкӀы́н, -щӀумы-, -ыу/-ыурэ

пэщӀэгъэлъэда́пӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэлъэдэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэлъэдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэщӀэгъэлъэдэжы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэлъэдэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэлъэдэны́гъэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэлъэдэпэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэлъэдэфы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэлъэдэххэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэлъэдэӀуэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэлъэдэщэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэува́пӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэувэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэувэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэувэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэщӀэгъэувэжы́н, -щӀумы-, -у/.-урэ

пэщӀэгъэувэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэувэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэувэны́гъэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэувэпэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэувэфы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэувэххэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэувэщэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэувэӀуэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэукӀуриежы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэукӀурие́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэукӀуриефы́н, -щӀумы-, -у/ -урэ

пэщӀэгъэукӀуриикӀыжы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэукIуриикӀы́н, -щӀумы-, -ыу/-ыурэ

пэщӀэгъэукӀуриикӀыфы́н, -щӀумы-,-у/-урэ

пэщӀэгъэукӀурия́пӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэхуэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэхуэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэхуэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэщӀэгъэхуэжы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэхуэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэхуэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэхуэны́гъэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъэхуэпэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэхуэфы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэхуэххэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэхуэщэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэхуэӀуэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэцӀэфтыжы́н, -щӀумы-, -у/ -урэ

пэщӀэгъэцӀэфти́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэгъэцӀэфтыхх́эн, -щӀумы-,-у/-урэ

пэщӀэгъуэлъхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъуэлъхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъуэлъхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэщӀэгъуэлъхьэжы́н, -у/-урэ

пэщӀэгъуэлъхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъуэлъхьэ́н, -у/-урэ

пэщIэгъуэлъхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пэщӀэгъуэлъхьэпэ́н, -у/-урэ

пэщӀэгъуэлъхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пащӀэпыуэлъхьэфы́н, -у/-урэ

пэщӀэгъуэлъхьэххэ́н, -у/-урэ

пэщӀэгъуэлъхьэщэ́н, -у/-урэ

пэщӀэгъуэлъхьаӀуэ́н, -у/-урэ

пэщӀэ́дзэ, -у/-рауэ

         пэщӀэдзэ кла́сс

         пэщӀэдзэ шко́л

пэщӀэдзэжы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщIэдзэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэдзыжы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэдзы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэжы́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэщIэкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пэщӀэкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэщIэкӀыжы́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀы́кIэ, -у/-рауэ

пэщӀэкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пэщӀэкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пэщӀэкӀыпэ́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэкӀыфы́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀыххэ́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀыщэ́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀуэтыжы́н, -у/-урэ

пэщIэкIуэты́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀуэтыпэ́н, -у/-урэ

пэщIэкӀуэть́шIэ, -у/-рауэ

пэщӀэкӀуэтыфы́н, -у/-урэ

пэщIэкIуэтыххэ́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀуэтыщэ́н, -у/-урэ

пэщӀэкӀуэтыӀуэ́н, -у/-урэ

пэщӀэлъэдэ́н, -у/-урэ

пэщӀэлъэдэны́гъэ, -у/-рауэ

пэщӀэлъэдэпэ́н, -у/-урэ

пэщӀэлъэдэфы́н, -у/-урэ

пэщӀэлъэдэххэ́н, -у/-урэ

пэщӀэлъэдэщэ́н, -у/-урэ

пэщӀэлъэдэӀуэ́н, -у/-урэ

пэщIэлъэтэ́н, -у/-урэ

пэщIэлъэты́н, -у/-урэ

пэщӀэлъэфэ́н, -у/-урэ

пэщӀэлъэфы́н, -у/-урэ

пэщӀэлъхьэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэ́сэ, -у/-рауэ

пэщӀэсэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэтыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэты́гъуэ, -у/-рауэ

пэщӀэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэщӀэты́н, -у/-урэ

пэщӀэтыфы́н, -у/-урэ

пэщӀэтыххэ́н, -у/-урэ

пэщӀэтӀыкӀы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэтӀыхьы́н, -у/-урэ

пэщIэувэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пэщIэувэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэщӀэувэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэщӀэувэжы́н, -у/-урэ

пэщӀэувэ́кӀэ, -у/-рауэ

пэщӀэувэ́н, -у/-урэ

пэщӀэувэны́гъэ, -у/-рауэ

пэщIэувэпэ́н, -у/-урэ

пэщӀэувэфы́н, -у/-урэ

пэщIэувэххэ́н, -у/-урэ

пэщӀэувэщэ́н, -у/-урэ

пэщIэувэIуэ́н, -у/-урэ

пэщIэукIуриежы́н, -у/-урэ

пэщӀэукӀурие́н, -у/-урэ

пэщӀэукӀуриикӀыжы́н, -у/-урэ

пэщӀэукӀуриикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пэщӀэуэжы́н, -у/-урэ

пэщӀэуэ́н, -у/-урэ

пэщӀэуэны́гъэ, -у/-рауэ

пэщӀэуэфы́н, -у/-урэ

пэщӀэхыжы́н, -у/-урэ

пэщӀэхы́н, -ыу/-ыурэ

пэщӀэхуэжы́н, -у/-урэ

пэщӀэхуэ́н, -у/-урэ

пэщӀэхужы́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэху́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэцӀэфтыжы́н, -у/-урэ

пэщӀэцӀэфты́н, -у/-урэ

пэщӀэщӀэ́гъу, -у/-рауэ

пэщӀэщӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пэщӀэщӀэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀэӀуа́нтӀэ, -у/-рауэ

пэщӀегъэхы́н, -щӀумы-, -ыу/-ыурэ

пэщӀегъэщӀэ́н, -щӀумы-, -у/-урэ

пэщӀы́н, -пумы-, -у/-урэ

пэӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пэӀэ́гъуэу

пэӀэщӀа́гъ, -ыу/-ырауэ

пэӀэ́щӀэ, -у/-рауэ

пэӀэщӀэ́н, -у/-урэ

пэӀэ́щӀэу

пэӀу́щӀэ, -у/-рауэ

пегъэблэ́н, пумы-, -у/-урэ

пегъэвыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пегъэвыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пегъэгуэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэдэжы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэдэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэдзэжы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэдзэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэжэжьэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэжьэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъугъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пегъэкъу́гъуэ, -у/-рауэ

пегъэкъужы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъу́кӀэ, -у/-рауэ

пегъэкъу́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъуны́гъэ, -у/-рауэ

пегъэкъупэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъуфы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъуххэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъущэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъуӀуэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъутыкӀыжы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъутыкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэкъутыкӀыпэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъутыхӀыххэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэкъутыхьы́н, пумы-, пре-, -у/ -урэ

пегъэлыгъукӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэлъэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэлъхьэжы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэлъхьэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэлъыкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэпхэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэпхыкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэпхъу́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэпIытIыкIы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэтхэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэтхьэщӀыкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэтхъы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэтхъунщӀыкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэпӀытӀыкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэубыды́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэуды́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэупщӀы́н, пума-, пре-, -у/-урэ

пегъэухуэнэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэухуэныкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэхы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэху́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэчы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэшхэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэшхыкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэщэжы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэщэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэщIэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэщIыкIы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъэщӀы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэщӀыхьыжы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъащӀыхьы́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пегъэӀуэнтӀыкӀы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пегъуэкӀы́н (шэрдж.), -ыу/-ыурэ

педзыхы́н, пумы-, пре-, -ыу/-ыурэ

пежэжьэ́н, -у/-урэ

пе́жьэ, -у/-рауэ

пежьэ́н, -у/-урэ

пей

пекъу́н, -у/-урэ

пелуа́н, -у/-ырауэ

пелуана́гъ, -ыу/-ырауэ

пелуаны́гъэ, -у/-рауэ

пехьэ́жьэ, -у/-рауэ

пехьэжьэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пигъэкӀуэты́н, пумы-, -у/-урэ

пигъэхьэ́н, пумы-, пре-, -у/-урэ

пик, -ыу/-ырауэ

пикӀуэты́н, -у/-урэ

пимыкӀуэты́н, -у/-урэ

пихы́н, -ыу/-ыурэ

пихыны́гъэ, -у/-рауэ

пихыпэ́н, -у/-урэ

пихыфы́н, -у/-урэ

пихыххэ́н, -у/-урэ

пихыщэ́н, -у/-урэ

пихыӀуэ́н, -у/-урэ

пиху́н, -у/-урэ

пихьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пихьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пихьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пихьэжы́н, -у/-урэ

пихьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пихьэ́н, -у/-урэ

пихьэны́гъэ, -у/-рауэ

пихьэпэ́н, -у/-урэ

пихьэфы́н, -у/-урэ

пихьэххэ́н, -у/-урэ

пихьэщэ́н, -у/-урэ

пихьэӀуэ́н, -у/-урэ

пкӀа, -уэ/-рауэ

пкӀа́пӀэ, -у/-рауэ

пкӀа́уэ

пкӀэ, -уэ/-урэ

пкӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пкӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пкӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пкӀэжы́н, -у/-урэ

пкӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пкӀэкӀе́йуэ

пкӀэлъе́й, -уэ/-рауэ

         пкӀэлъей ку́къу

пкӀэ́н, -уэ/-урэ

пкӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пкӀэпэ́н, -у/-урэ

пкӀэрэпкӀэ́н, -у/-урэ

пкӀэу́нэ, -у/-рауэ

пкӀэфы́н, -у/-урэ

пкӀэххэ́н, -у/-урэ

пкIэщэ́н, -у/-урэ

пкӀэӀуэ́н, -у/-урэ

пкIыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пкӀыжы́н, -у/-урэ

пкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пкӀы́н, -ыуэ/-ыурэ

пкIыны́гъэ, -у/-рауэ

пкӀыпэ́н, -у/-урэ

пкӀы́пхъэ, -у/-рауэ

пкIы́пӀэ, -у/-рауэ

пкӀыфы́н, -у/-урэ

пкӀыххэ́н, -у/-урэ

пкӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пкъо, -уэ/-рауэ

пкъожье́й, -уэ/-рауэ

пкъоу́жьэ, -у/-рауэ

пкъоу́лъэ, -у/-рауэ

пкърыгъэзэгъэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пкърыгъэзэгъэ́гъуэ, -у/-рауэ

пкърыгъэзэгъэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пкърыгъэзэгъэжы́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэзэгъэ́кӀэ, -у/-рауэ

пкърыгъэзэгъэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэзэгъэны́гъэ, -у/-рауэ

пкърыгъэзэгъэфы́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэзэгъэххэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэзэгъэщэ́н, -румы-, -пкъре-,-у/-урэ

пкърыгъэзэгъэӀуэ́н, -румы-,   пкъре-,-у/-урэ

пкърыгъэкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пкърыгъэкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пкърыгъэкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пкърыгъэкӀыжы́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пкърыгъэкӀы́н, -румы-, -пкъре-, -ыу/-ыурэ

пкърыгъэкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пкърыгъэкӀыпэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэкIыфы́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэкӀыххэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэкIыщэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэкIыIуэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэхьэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

пкърыгъэхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пкърыгъэхъэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пкърыгъэхьэжы́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пкърыгъэхьэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пкърыгъэхьэпэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэхьэфы́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэхьэххэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэхьэщэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърыгъэхьэӀуэ́н, -румы-, пкъре-, -у/-урэ

пкърызэгъэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пкърызэгъэ́гъуэ, -у/-рауэ

пкърызэгъэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пкърызэгъэжы́н, -у/-урэ

пкърызэгъэ́кӀэ, -у/-рауэ

пкърызэгъэ́н, -у/-урэ

пкърызэгъэны́гъэ, -у/-рауэ

пкърызэгъэпэ́н, -у/-урэ

пкърызэгъэфы́н, -у/-урэ

пкърызэгъэххэ́н, -у/-урэ

пкърызэгъэщэ́н, -у/-урэ

пкърызэгъэӀуэ́н, -у/-урэ

пкърыкIыгъуа́фIэ, -у/-рауэ

пкърыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пкърыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пкърыкӀыжы́н, -у/-урэ

пкърыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пкърыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пкърыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пкърыкӀыпэ́н, -у/-урэ

пкърыкӀыфы́н, -у/-урэ

пкърыкӀыххэ́н, -у/-урэ

пкърыкӀыщэ́н, -у/-урэ

пкърыкӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пкърылъхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пкърылъхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пкърылъхьэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пкърылъхьэ́н, -румы-, -у/-урэ

пкърылъхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пкърылъхьэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пкърылъхьэххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пкърылъы́н, -у/-урэ

пкърыплъыхьыжы́н, -у/-урэ

пкърыплъыхьы́н, -у/-урэ

пкърыты́н, -у/-урэ

пкърытӀысхьэ́н, -у/-урэ

пкърыужы́н, -у/-урэ

пкърыу́н, -уэ/-урэ

пкърыупщӀыхьыжы́н, -у/-урэ

пкърыупщӀыхьы́н, -у/-урэ

пкърыхыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пкърыхы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пкърыхьэжы́н, -у/-урэ

пкърыхьэ́н, -у/-урэ

пкъы, -уэ/-рауэ

         пкъы за́дэ

         пкъы ла́лэ

         пкъы мыза́гъэ

         пкъы ща́бэ

пкъы́гъуэ, -у/-рауэ

пкъы́нэ, -у/-рауэ

пкъыфӀэ́л (шэрдж.), -у/-ырауэ

пкъы́хэ, -у/-рауэ

планынша́гъэ, -у/-рауэ

планы́ншэ, -у/-рауэ

планыншэ́н, -у/-рауэ

планы́ншэу

планы́шхуэ, -у/-рауэ

плъа, -уэ/-рауэ

плъа́кӀуэ, -у/-рауэ

плъа́пӀэ, -у/-рауэ

плъэ́гъуэ, -у/-рауэ

плъэ́кӀэ, -у/-рауэ

плъэ́н, -уэ/-урэ

плъыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

плъы́гъуэ, -у/-рауэ

плъыгъуе́й, -уэ/-рауэ

плъыжы́н, -у/-урэ

плъыжьа́гъ, -ыу/-ырауэ

плъыжь-гъуэжьы́фэ, -у/-рауэ

плъы́жьу

плъыжь-фӀыцӀа́фэ, -у/-рауэ

плъыжьы́бзэ, -у/-рауэ

плъыжьы́н, -у/-урэ

плъыжьы́пс, -у/-ырауэ

плъыжьы́фэ, -у/-рауэ

плъыжьы́Ӏуэ, -у/-рауэ

плъызы́н, -у/-урэ

плъы́кӀэ, -у/-рауэ

плъы́н, -уэ/-урэ

плъыны́гъэ, -у/-рауэ

плъы́р, -у/-ырауэ

плъыржьэ́р, -у/-ырауэ

плъыры́гъуэ, -у/-рауэ

плъыры́н, -у/-урэ

плъыфэ́цӀэ, -у/-рауэ

плӀа́къуэ, -у/-рауэ

плӀа́лэ, -у/-рауэ

плӀа́нэ, -у/-рауэ

плӀанэ́пэ, -у/-рауэ

плӀа́плӀэ, -у/-рауэ

плӀа́плӀэу

плӀэ

плӀэне́й, -уэ/-рауэ

плӀэ́рэ

плӀэры́плӀэ, -у/-рауэ

плӀэры́плӀэрэ

плӀи́мэ, -у/-рауэ

плӀы, -уэ/-рауэ

плӀыры́плӀ, -у/-ыурэ

плӀыры́плӀу

плӀыщӀ, -у/-ырауэ

плӀы́щӀрэ

         плӀыщӀрэ плӀы́рэ 

пощт, -у/-ырауэ

пощтзе́хьэ, -у/-рауэ

прунж, -у/-ырауэ

         прунж жы́лэ

         прунж лы́бжьэ

прунжгъэ́кӀ, -ыу/-ырауэ

псалъа́лъэ, -у/-рауэ

псалъа́щхьэ, -у/-рауэ

пса́лъэ, -у/-рауэ

         псалъэ бы́дэ

         псалъэ гуа́уэ

псалъэ гъэна́хуэ

         псалъэ да́хэ

         псалъэ ды́дж

         псалъэ ма́къ

         псалъэ хъуэ́р

         псалъэ шэры́уэ

         псалъэ Ӏэнэ́хь

псалъэ́жь, -у/-ырауэ

псалъэма́къ, -ыу/-ырауэ

псалъэмакъы́ншэ,-у/-рауэ

псалъэмакъы́ншэу

псалъэ́ншэ, -у/-рауэ

псалъэуха, -уэ/-рауэ

псалъэхуэӀэ́зэ, -у/-рауэ

пса́пэ, -у/-рауэ

пса́тхьэ, -у/-рауэ

псафа́пӀэ, -у/-рауэ

пса́фэ, -у/-рауэ

псэ, -уэ/-рауэ

         псэ быда́гъ

         псэ бы́дэ

         псэ маха́гъэ

         псэ ма́хэ

         псэ хьэлэ́л

псэгу, -у/-рауэ

псэгъэпс́эхуу

псэгъэщIэрэщIэ́жу

псэгъу, -у/-рауэ

псэемыблэ́ж, -у/-ырауэ

псэемыблэ́жу

псэемыблэжыны́гъэ, -у/-рауэ

псэжь, -у/-ырауэ

псэзэпылъхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

псэкӀуэ́д, -у/-ырауэ

псэкӀуэ́ду

псэлъа́кӀуэ, -у/-рауэ

псэлъа́лэ, -у/-рауэ

псэлъа́пIэ, -у/-рауэ

псэлъа́пщӀэ, -у/-рауэ

псэлъа́фэ, -у/-рауэ

псэлъэ́гъу, -у/-рауэ

псэлъэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

псэлъэ́гъуэ, -у/-рауэ

псэлъэгъуе́й, -уэ/-рауэ

псэлъэжы́н, -у/-урэ

псэлъэ́кӀэ, -у/-рауэ

псэлъэкIе́й, -уэ/-рауэ

псэлъэкъуэ́н, -у/-урэ

псэлъэ́н, -у/-урэ

псэлъэны́гъэ, -у/-рауэ

псэлъэпэ́н, -у/-урэ

псэлъэре́й, -уэ/-рауэ

псэлъэре́ягъ, -ыу/-ырауэ

псэлъэфы́н, -у/-урэ

псэлъэххэ́н, -у/-урэ

псэлъы́хъу, -у/-рауэ

псэлъыхъу́н (шэрдж.), -у/-рзуэ

псэ́ншэ, -у/-рауэ

псэте́нэкӀэ

псэте́нэу

псэу,-уэ/-рауэ

псэуалъа́пхъэ, -у/-рауэ

псэуа́лъэ, -у/-рауэ

псэуалъэ́ншэ, -у/-рауэ

псэуалъэнша́гъэ, -у/-рауэ

псэуэ́гъу, -у/-рауэ

псэу́гъэ, -у/-рауэ

псэу́гъуэ, -у/-рауэ

псэудэ́у, -уэ/-рауэ

псэудэ́ууэ

псэужы́н, -у/-урэ

псэу́кIэ, -у/-рауэ

         псэукӀэ гу́гъу

         псэукӀэ да́хэ

         псэукӀэ мы́гъуэ

псэукӀэмы́щӀэ, -у/-рауэ

псэу́н, -у/-урэ

псэуны́гъэ, -у/-рауэ

псэу́пӀэ, -у/-рауэ

псэупӀэ́ншэ, -у/-рауэ

псэу́уэ

псэуфы́н, -у/-урэ

псэу́щхьэ, -у/-рауэ

псэущхьэ́шх, -ыу/-ырауэ

псэф, -у/-ырауэ

псэфы́лъэ, -у/-рауэ

псэхэ́лӀэ, -у/-рауэ

псэхэ́х, -ыу/-ырауэ

псэху́гъуэ, -у/-рауэ

псэхужы́н, -у/-урэ

псэху́н, -у/-урэ

псэхуны́гъэ, -у/-рауэ

псэху́пӀэ, -у/-рауэ

псэхь, -у/-ырауэ

псэӀу́х, -ыу/-ырауэ

пcей, -уэ/-рауэ

псибл, -у/-ырауэ

псо, -уэ/-рауэ

псчэ, -уэ/-рауэ

         псчэ гы́н

         псчэ гъу́щэ

         псчэ ху́щхъуэ

псчэ́н, -у/-урэ

псчэре́й, -уэ/-рауэ

псчэуӀу́н, -у/-урэ

псчэуӀуны́гъэ, -у/-рауэ

псчэу́Ӏуу

псчэӀэпкълъэ́пкъ, -ыу/-ырауэ

псы, -уэ/-рауэ

псы ба́быщ

псы бзу́

псы джэ́д

псы дзы́гъуэ

псы ефа́пӀэ

псы жа́пӀэ

псы ина́

псы ку́у

псы кӀэ́нтхъ

псы къиуа́

псы къыхэжы́пӀэ

псы къуэкӀи́й

псы нэ́пкъ

псы уэры́пӀэ

псы фӀэ́Ӏу

псы хэлъэда́пӀэ

псы хэхуа́пIэ

псы ху́щхъуэ

псы хьэлы́вэ

псы щхьэ́л

псы щӀа́гъ

псы щӀагъ кхъу́хь

псы Ӏэ́фӀ

псы Ӏу́фэ

псы ӀущӀа́

псы́бэ, -у/-рауэ

псыбэ́къу, -у/-рауэ

псыбы́б, -у/-ырауэ

псы́вэ, -у/-рауэ

псыгуэ́ж, -у/-ырауэ

псыгъэкъа́бзэ, -у/-рауэ

псы́гъуэ, -у/-рауэ

         псыгъуэрэ кӀы́хьу

псыгъуэ-псы́гъузу

псы́гъуэу

псыда́мэ, -у/-рауэ

псыды́уэ, -у/-рауэ

псы́дзэ, ,-у/-рауэ

псыежэ́х, -ыу/-ырауэ

псые́с, -у/-ырауэ

псы́кӀэ, -у/-рауэ

псыкӀэра́хъуэ, -у/-рауэ

псыкъе́лъэ, -у/-рауэ

псыкъеху́эх, -ыу/-ырауэ

псыкъи́у, -у/-рауэ

псыкъуи́й, -уэ/-рауэ

псы́лъэ, -у/-рауэ

псыме́й, -уэ/-рауэ

псына́щхьэ, -у/-рауэ

псы́нэ, -у/-рауэ

псынэдэ́гу (шэрдж.), -у/-рауэ

псынша́гъэ, -у/-рауэ

псы́ншэ, -у/-рауэ

псынщӀа́гъ, -ыу/-ырауэ

псынщӀа́гъэ, -у/-рауэ

псы́нщӀэ, -у/-рауэ

псынщӀэ-псы́нщӀэу

псынщӀэрызе́кӀуэ, -у/-рауэ

псынщӀэры́жӀуэ, -у/-рауэ

псынщӀэрылъа́тэ, -у/-рауэ

псынщӀэры́псалъэ, -у/-рауэ

псынщIэры́тх, -ыу/-ырауэ

псынщӀэры́уэ, -у/-рауэ

псы́нщӀэу

псыпцӀа́лъэ, -у/-рауэ

псыпс

псыпсы́жу

псыпсы́н, -у/-урэ

псы́пцIэ, -у/-рауэ

         псыпцӀэ къамы́л

псыпы́ху, -у/-рауэ

псыры́лъэ, -у/-рауэ

псы́сэ, -у/-рауэ

псы́тхьэ, -у/-рауэ

псыте́пхъэ, -у/-рауэ

псыу́нэ, -у/-рауэ

псыу́тх, -ыу/-ырауэ

псыф, -у/-ырауэ

псыфа́гъ, -ыу/-ырауэ

псыфы́гъэ, -у/-рауэ

псыхэ́гъэ, -у/-рауэ

псыхэкӀуа́дэ, -у/-рауэ

псыхэлъа́дэ, -у/-рауэ

псыхэлъа́фэ, -у/-рауэ

псьихэ́уэ, -у/-рауэ

псыхуэ́лӀэ, -у/-рауэ

псыхьа́, -уэ/-рауэ

псы́хьэ, -у/-рауэ

         псыхьэ гъуэ́гу

псыхьэлы́гъуэ, -у/-рауэ

псыхьэлъа́хуэ, -у/-рауэ

псыхьы́н, -у/-рауэ

псыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

псыхъуэгуа́щэ, -у/-рауэ

псыхъу́мэ, -у/-рауэ

псы́шэ, -у/-рауэ

псышэ́д, -у/-ырауэ

псы́щхьэ, -у/-рауэ

псыщӀагъщӀы́хьэ, -у/-рауэ

псыщӀэгъэлъа́дэ, -у/-рауэ

псыӀа́гъ, -ыу/-ырауэ

псы́Ӏэ, -у/-рауэ

псы́Ӏэу

псыӀэры́шэ, -у/-рауэ

псыӀу, -у/-рауэ

псыӀу́дзэ, -у/-рауэ

псыӀу́щӀэ, -у/-рауэ

пту́лъкIэ, -у/-рауэ

пу, межд.

публици́ст, -у/-ырауэ

пуд, -у/-ырауэ

пуда́гъ, -ыу/-ырауэ

пу́дрэ, -у/-рауэ

пу́ду

пуды́гъэ, -у/-рауэ

пуды́н, -у/-рауэ

пудыны́гъэ, -у/-рауэ

пунэла́т, -у/-ырауэ

пут, -у/-ырауэ

пха́пӀэ, -у/-рауэ

пха́фэ, -у/-рауэ

пхафэры́с, -у/-ырауэ

пха́шэ, -у/.-рауэ

пха́щӀэ, -у/-рауэ

пхэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхэжы́н, -у/-урэ пхэкӀэ, -у/-рауэ

пхэн, Ӏ,2щ. -уэ/-урэ, 3щ. -у/-урэ

пхэне́й, -уэ/-рауэ

пхэнж, -у/-ырауэ

пхэнжа́гъ, -ыу/-ырауэ

пхэ́нжу,

пхэнжыры́щэ, -у/-рауэ

пхэны́гъэ, -у/-рауэ

пхэпэ́н, -у/-урэ

пхэфы́н, -у/-урэ

пхэххэ́н, -у/-урэ

пхэщхьэ́л, -у/-ырауэ

пхэщI, -у/-ырауэ

пхэщIэ́дз, -у/-ырауэ

пхэщӀы́щхьэ, -у/-рауэ

пхэщӀыщхьэ́дзэ, -у/-рауэ

пхрегъэдзы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрегъэлъэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрегъэсыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрегъэтхъы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрегъэтхъу́н, -румы-, -у/-урэ

пхрегъэтӀыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрегъэуды́н, -румы-, -у/-урэ

пхрегъэупщӀыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыура

пхрегъэутыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрегъэхы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрегъэчыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхретъэчы́н, -румы-,, -у/-урэ

пхрегъэшхыкIы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрегъэшыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрегъэшы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрегъэщӀыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрывыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пхрыгъэвыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пхрыгъэжыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыгъэжыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэжы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэжыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыгъэжыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэжы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэжыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэжыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэжыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэжыӀуэ́н, -румьь, -у/-урэ

пхрыгъэжьыкӀы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэзы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пхрыгъэкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыгъэкӀыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыгъэкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыгъэкӀыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэкӀы́пӀэ, -у/-рауэ         /

пхрыгъэкIыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэкӀыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэкӀыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэкӀыӀуэ́н, -румы-, -у/.-урэ

пхрыгъэлы́кIа, -уэ/-рауэ

пхрыгъэлыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэлыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пхрыгъэлыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыгъэлыкIыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэлыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэлыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыгъэлыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыгъэлыкӀыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэлыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэлыкӀыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэлыкӀыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэлыкӀыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэлыкӀыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэлъэты́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэмбы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэплъы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэпсы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэпщы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэсыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэсыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыгъэсыкӀыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэсыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыгъэсыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыгъэсыкӀыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэсыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыгъэсыкӀыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэсыкӀыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэсыкIыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэсыкӀыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэтӀэтӀы́н, -румы-, -у/.-урэ

пхрыгъэуцIыныкIы́н, -румы-, -ыу/

         -ыурэ

пхрыгъэфыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыгъэхужы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэху́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэщэтыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэщэты́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгъэщтыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыгъэщты́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыдзэкъыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыжыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыжы́гъуэ, -у/-рауэ у

пхрыжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыжыжы́н, -у/-урэ

пхрыжы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрыжы́н, -у/-урэ

пхрыжыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыжыпэ́н, -у/-урэ

пхрыжы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыжыфы́н, -у/-урэ

пхрыжыххэ́н, -у/-урэ

пхрыжыщэ́н, -у/-урэ

пхрыжыӀуэ́н, -у/-урэ

пхрыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пхрыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыкӀыжы́н, -у/-урэ

пхрыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрыкӀыкIы́н, -ыу/-ыурэ

пхрыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пхрыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыкӀыпэ́н, -у/-урэ

пхрыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыкӀыфы́н, -у/-урэ

пхрыкӀыххэ́н, -у/-урэ

пхрыкӀыщэ́н, -у/-урэ

пхрыкӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пхрыкъутыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыкъутыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыкъутыкӀыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыкъутыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыкъутыкӀыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыкъутыкӀыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыкъутыкӀыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыкъутыхӀыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрылыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрылъэсыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрылъэтыжы́н, -у/-урэ

пхрылъэты́н, -у/-урэ

пхрылъэтыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрылъэфыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрылъэфы́гъуэ, -у/-рауэ

пхрылъэфыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрылъэфыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрылъэфы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрылъэфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрылъэфыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрылъэфыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрылъэфы́пӀэ, -у/г-рауэ

пхрылъэфыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрылъэфыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрылъэфыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрылъэфыIуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыпкӀыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыплъыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыплъыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыплъы́н, -у/-урэ

пхрыплъыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыплъыфы́н, -у/-урэ

пхрыплъыххэ́н, -у/-урэ

пхрыпсы́н, -у/-урэ

пхрыпщыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыпщыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыпщыжы́н, -у/-урэ

пхрыпщы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрыпщы́н, -у/-урэ

пхрыпщыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыпщыпэ́н, -у/-урэ

пхрыпщы́пӀэ, -у/-урэ

пхрыпщыфы́н, -у/-урэ

пхрышцыххэ́н, -у/-урэ

пхрысыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пхрысыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрысыкӀыпэ́н, -у/-урэ

пхрысыкӀы́пӀэ, -у/-урэ

пхрысыкӀыщэ́н, -у/-урэ

пхрысыкӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пхрытхъыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрытхъы́гъуэ, -у/-рауэ

пхрытхъыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрытхъыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрытхъы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрытхъыкIе́йуэ

пхрытхъы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрытхъыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрытхъыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрытхъы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрытхьыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрытхъыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрытхъыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрытхъыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрытхъужы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрытхъу́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыгхъупэ́н, -румы-, у/-урэ

пхрытхъуфы́н, -румы-,. -у/-урэ

пхрытӀэтӀы́н, -у/-урэ

пхрытӀыкӀы́н, -румы-, ыу/-ыурэ

пхрыубрыукIы́н, -ыу/-ыурэ

пхрыугъуэныкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыугъуэныкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пхрыугъуэныкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыугъуэкыкӀыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыугъуэныкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пхрынгъуэныкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыугъуэныкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыугъуэныкӀыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыугъуэныкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыугъуэныкӀыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыугъуэныкӀыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыугъуэныкӀыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыугъуэныкӀыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыуда́, -уэ/-рауэ

пхрыудыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрыуды́гъуэ, -у/-рауэ

пхрыудыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрыудыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыуды́кӀэ, -у/-рауэ

пхрыуды́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыудыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыудыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыуды́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыудыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыудыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыудыщ́эн, -румы-, -у/-урэ

пхрыудыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыулъиикӀыжы́н, -у/-урэ

пхрыулъиикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пхрыупщӀыкӀыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыупщӀыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыуцӀыныкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пхрыфыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пхрыфыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыфыкӀып́эн, -у/-урэ

пхрыфыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыхыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыхы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыхуны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыхупэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыху́пӀэ, -у/-рауэ

пхрычыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрычы́н, -румы-;. -у/-урэ

пхрычыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрычыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрычы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрышхыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхрышхыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхрышхыкӀыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрышхыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрышхыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрышхыкӀыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрышхыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрышхыкӀыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрышхыкӀыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрышыжы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрышы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрышыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрышыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыщэтыжы́н, -у/-урэ

пхрыщэты́н, -у/-урэ

пхрыщэтыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыщэтыпэ́н, -у/-урэ

пхрыщэты́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыщӀыкӀы́н, -румы-, -ыу/-ыурэ

пхрыщӀыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхрыщӀыкӀыпэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыщӀыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхрыщIыкIыфы́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыщӀыкӀыххэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыщӀыкӀыщэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхрыщӀыкӀыӀуэ́н, -румы-, -у/-урэ

пхыхыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхы́гъуэ, -у/-рауэ

пхыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхыдза́, -уэ/-рауэ

пхыдзы́н, -у/-урэ

пхыжы́н, -у/-урэ

пхы́кӀэ, -у/-рауэ

пхы́н, 1,2щ. -уэ/-урэ, 3щ. -ыу/-ыурэ

пхыны́гъэ, -у/-рауэ

пхыпэ́н, -у/-урэ

пхы́пӀэ, -у/-рауэ

пхы́р, -у/-ырауэ

пхыфы́н, -у/-урэ

пхыххэ́н, -у/-урэ

пхыщэ́н, -у/-урэ

пхыӀуэ́н, -у/-урэ

пхыплъыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхыу́д, -у/-рауэ

пхых, -ыу/-ыурэ

пхъа́къуэ, -у/-рауэ

пхъа́мпэ, -у/-рауэ

пхъа́фэ, -у/-рауэ

пхъафэ́шх, -ыу/-ырауэ

пхъа́хъуэ, -у/-рауэ

пхъаша́щэ, -у/-рауэ

пхъаша́щэу

пхъа́шэ, -у/-рауэ

пхъашэ́Ӏуэ, -у/-рауэ

пхъа́щхьэ, -у/-рауэ

пхъа́щIэ, -у/-рауэ

пхъэ, -уэ/-рауэ

пхъэ ва́къэ

пхъэ гуа́хъуэ

пхъэ гу́лъэ

пхъэ гъуэлъы́пӀэ

пхъэ да́къэ

пхъэ закъуэ лъэмы́ж

пхъэ ку гъуа́нэ

пхъэ кумы́лэ

пхъэ къута́

пхъэ къута́пӀэ

пхъэ къута́хуэ

пхъэ лъа́къуэ

пхъэ ма́жьэ

пхъэ пшы́нэ

пхъэ са́мпӀэ

хъэ тыкъ́ыр

пхъэ тӀы́гу

пхъэ хъуре́й

пхъэ цӀы́б

пхъэ шына́къ

пхъэ щхьэ́кӀэ

пхъэ Ӏэ́плӀэ

пхъэ Ӏу́нэ

пхъэ́бгъу, -у/-рауэ

пхъэбру́, -уэ/-рауэ

пхъэ́в, -у/-ырауэ

пхъэвы́лъэ, -у/-рауэ

пхъэгу́лъ, -у/-ырауэ

пхъэгулъе́й, -уэ/-рауэ

пхъэгъэсы́н, -у/-ырауэ

пхъэдза́кӀэ, -у/-рауэ

пхъэзэгуэ́х, -ыу/-ырауэ

пхъэзэтеу́пщӀэ, -у/-рауэ

пхъэзэфӀэ́бдзэ, -у/-рауэ

пхъэи́дзэ, -у/-рауэ

пхъэкӀэбжьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пхъэкӀэжьы́нэ (шэрдж.)), -у/-рауэ

пхъэкӀэ́н, -у/-ырауэ

пхъэ́ку, -у/-рауэ

пхъэ́къу, -у/-рауэ

пхъэкъу́тэ, -у/-рауэ

пхъэла́скӀэ, -у/-рауэ

пхъэлъа́нтхъуэ, -у/-рауэ

пхъэлъэры́кӀуэ, -у/-рауэ

пхъэлъэ́ф, -у/-ырауэ

пхъэлъэфы́нэ, -у/-рауэ

пхъэма́жьэ (къуэщӀий), -у/-рауэ

пхъэмбе́й, -уэ/-рауэ

пхъэмы́ф, -у/-ырауэ

пхъэ́н, -у/-урэ

пхъэнкӀа́, -уэ/-рауэ

пхъэнкӀа́кӀуэ, -у/-рауэ

пхъэнкӀакӀуэ-лъэса́кӀуэ, -у/-рауэ

пхъэнкӀэ́н, -у/-рауэ

пхъэнкӀии́дз, -у/-ырауэ

пхъэнкӀи́й, -уэ/-рауэ

пхъэнкӀий идзы́пӀэ

пхъэнкӀии́дэш, -у/-ырауэ

пхъэнкӀии́Ӏух, -ыу/-ырауэ

пхъэнкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пхъэнкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пхъэнкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пхъэнкӀыжы́н, -у/-урэ и

пхъэнкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пхъэнкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пхъэнкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пхъэнкӀыпэ́н, -у/-урэ

пхъэнкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пхъэнкӀыфы́н, -у/-урэ

пхъэнкӀыххэ́н, -у/-урэ

пхъэнкӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пхъэ́пс, -у/-ырауэ

пхъэпс кӀэ́щӀ

пхъэпс кӀы́хь

пхъэпсы́нэ, -у/-рауэ

пхъэпщэ́х, -ыу/-ырауэ

пхъэпыу́пщӀ, -у/-ырауэ

пхъэ́р, -у/-ырауэ

пхъэра́жэ, -у/-рауэ

пхъэра́кӀуэ, -у/-рауэ

пхъэрыгъа́жэ, -у/-рауэ

пхъэры́джэ, -у/-рауэ

пхъэры́н, -у/-урэ

пхъэсэмпа́р, -у/-ырауэ

пхъэте́бдзэ, -у/-рауэ

пхъэупса́хуэ, -у/-рауэ

пхъэ́х, -ыу/-ырауэ

пхъэх ку́къу

пхъэх кӀэ́щӀ

пхъэх кӀы́хь

пхъэхэ́кӀ, -ыу/-ырауэ

пхъэхэ́тӀэ, -у/-рауэ

пхъэхы́н, -ыу/-ыурэ

пхъэхыны́гъэ, -у/-рауэ

пхъэхуеи́лъэ, -у/-рауэ

пхъэхуе́й, -уэ/-рауэ

пхъэхьэ́ш, -у/-ырауэ

пхъэхьы́нэ, -у/-рауэ

пхъэцӀы́в, -у/-ырауэ

пхъэцӀы́ч, -у/-ырауэ

пхъэцӀыча́уэ, -у/-рауэ

пхъэ́ш, -у/-ырауэ

пхъэшы́къу, -у/-рауэ

пхъэща́бэ, -у/-рауэ

пхъэща́хъуэ (арх.), -у/-рауэ

пхъэщку, -у/-рауэ

пхъэщку́нэ, -у/-рауэ

пхъэщхьэмы́щхьэ, -у/-рауэ

пхъэщхьэмыщхье́й, -уэ/-рауэ

пхъэщӀэ́н, -у/-урэ

пхъэщӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пхъэӀэбжьа́нэ, -у/-рауэ

пхъэӀэ́пэ, -у/-рауэ

пхъэӀэ́щэ, -у/-рауэ

пхъэӀэщэ кӀэ́н

пхъэӀэшэ пхъэ́бгъу

пхъэӀэщэ́жь, -у/-ырауэ

пхъы, -уэ/-рауэ

пхъын, I,2щ. -уэ/-урэ, 3щ. -ыу/-ыурэ

пхъу, -уэ/-рауэ

пхъу па́жэ

пхъуанта́щӀэ, -у/-рауэ

пхъуа́нтэ, -у/-рауэ

пхъуантэдэ́лъ, -у/-ырауэ

пхъуэ́н, -уэ/-урэ

пхъуэтэ́н, -у/-урэ

пхъу́жь, -у/-ырауэ

пхъу́ншэ, -у/-рауэ

пхъуры́лъху, -у/-рауэ

пхъурылъхуэ́гъу, -у/-рауэ

пцӀа, -уэ/-рауэ

пцӀана́бзэу

пцӀана́щэ, -у/-рауэ

пцӀана́щэу

пцӀа́нэ, -у/-рауэ

пцӀа́нэу

пцӀанэ́Ӏуэ, -у/-рауэ

пцӀанэӀуэ́у

пцӀа́пцӀэ, -у/-рауэ

пцӀапцӀэ́жу

пцӀа́щхъуэ, -у/-рауэ

пцӀащхъуэ а́бгъуэ

пцӀащхъуэ кӀэ дыкъуа́къуэ

пцӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пцӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пцӀэгъуэ́плъ, -у/-ырауэ

пцӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пцӀэжы́н, -у/-урэ

пцӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пцӀэ́н, -уэ/-урэ

пцӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пцӀэпэ́н, -у/-урэ

пцӀэххэ́н, -у/-урэ

пцӀэщэ́н, -у/-урэ

пцӀэӀуэ́н, -у/-урэ

пцӀы, -уэ/-рауэ

пцӀы за́щӀэ

пцӀы зэфэзэ́щ

пцӀы́гъэ, -у/-рауэ

пцӀы́пхъ, -ыу/-ырауэ

пцӀыры́пцӀ, -у/-ырауэ

пцӀытелъхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пцӀыу́пс, -у/-ырауэ

пцӀыупса́гъ, -у/-ырауэ

пцӀыупсре́й, -уэ/-рауэ

пцIыIуэпцӀы́ш, -у/-ырауэ

пша́гъуэ, -у/-рауэ

пшагъуэ́бэ, -у/-рауэ

пшагъуэ-пша́тӀэ, -у/-рауэ

пша́пэ, -у/-рауэ

пшапэ Ӏу́с

пшапэтӀы́с, -у/-ырауэ

пшапэщы́с, -у/-ырауэ

пшапэӀу́дз, -у/-ырауэ

пшапэӀу́ху, -у/-рауэ

пша́тхъуэ, -у/-рауэ

пшахъуа́вэ, -у/-рауэ

пшахъуа́лъэ, -у/-рауэ

пшахъуа́шхэ, -у/-рауэ

пша́хъуэ, -у/-рауэ

пшахъуэ гу́лъэ

пшахъуэ джэ́д

пшахъуэ́ншэ, -у/-рауэ

пшахъуэ́плъ, -у/-ырауэ

пшахъуэ́ху, -у/-рауэ

пшэ, -уэ/-рауэ

пшэ фӀы́цӀэ

пшэ Ӏэра́мэ

пшэ́дзэ, -у/-рауэ

пшэкӀэ́плъ, -у/-ырауэ

пшэкӀэ́ху, -у/-рауэ

пшэкӀу́хь, -у/-ырауэ

пшэ́ншэ, -у/-рауэ

пшэ́плъ, -у/-ырауэ

пшэр, -у/-ырауэ

пшэра́гъ, -ыу/-ырауэ

пшэрхуэгъа́шхэ, -у/-рауэ

пшэры́гъэ, -у/-рауэ

пшэры́гъуэ, -у/-рауэ

пшэры́пӀэ, -у/-рауэ

пшэры́т, -у/-ырауэ

пшэры́уэ, -у/-рауэ

пшэры́хь, -у/-ырауэ

пшэры́щэ, -у/-рауэ

пшэры́щэу

пшэры́Ӏуэ, -у/-рауэ

пшэры́Ӏуэу

пшэфэ́къу, -у/-рауэ

пшэху, -у/-рауэ

пшэху́лъэ, -у/-рауэ

пшэ́щӀэу, -уэ/-рауэ

пшына́кӀуэ, -у/-рауэ

пшына́лъэ, -у/-рауэ

пшына́уэ, -у/-рауэ

пшы́нэ, -у/-рауэ

пшынэ дыкъуа́къуэ

пшынэ Iэ́пэ

пшынэ Ӏэпэ́пс

пшынэ́бзэ, -у/-рауэ ’

пшынэе́фэ, -у/-рауэ

пшынэ́н, -у/-урэ

пшынэуэ́кӀэ, -у/-рауэ

пшынэщӀэ́т, -у/-ырауэ

пшынэщӀы́ж, -у/-ырауэ

пшыныгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пшыны́гъуэ, -у/-рауэ

пшыныгъуе́й, -уэ/-рауэ

пшыныжа́кӀуэ, -у/-рауэ

пшыныжы́кӀэ, -у/-рауэ

пшыныжы́н, у/-урэ

пшыныжыпэ́н, -у/-урэ

пшыны́н, -у/-урэ

пшыпы́пӀэ, -у/-рауэ

пшыныфы́н, -у/-урэ

пшыныххэ́н, -у/-урэ

пшыныщэ́н, -у/-урэ

пшыныӀуэ́н, -у/-урэ

пшы́хь, -у/-ырауэ

пща, -уэ/-рауэ

пща́гуэ, -у/-рауэ

пща́гъэ, -у/-рауэ

пща́е, -у/-рауэ

пща́лъэ, -у/-рауэ

пщампӀа́пхъэ, -у/-рауэ

пща́мпӀэ, -у/-рауэ

пщампӀэ Ӏу́зэ

пщампӀэ зэфӀэ́т

пщампӀэ къыте́лъ

пщампӀэщӀэ́бзэ, -у/-рауа

пщампӀэщӀэ́дз, -у/-ырауэ

пщампӀэщӀэ́лъ, -у/-ырауэ

пща́пцӀэ, -у/-рауэ

пща́пцӀэу

пщата́лъэ, -у/-рауэ

пща́тэ-у/-рауэ

пща́тхъуэ, -у/-рауэ

пща́фэ, -у/-рауэ

пща́фӀэ, -у/-рауэ

пщафӀэкъуэ́дзэ, -у/-рауэ

пща́хуэ, -у/-рауэ

пща́цэ, -у/-рауэ

пща́шэ, -у/-рауэ

пщаща́плъэ, -у/-рауэ

пща́щэ, -у/-рауэ

пщащэ дэ́с

пщэ, -уэ/-рауэ

пщэ за́дэ

пщэ кӀэ́щӀ

пщэ кӀы́хь

пщэ къуа́ншэ

пщэ ку́мб

пщэ лъы́нтхуэ

пщэ псы́гъуэ

пщэ пцӀа́нэ

пщэ щӀа́гъ

шцэ Ӏу́пщӀэ

пщэ Ӏу́шэ

пщэ́бгъу, -у/-рауэ

пщэгуры́гъ, -ыу/-ырауэ

пщэда́къэ, -у/-рауэ

пщэдэ́лъ, -у/-ырауэ

пщэдэ́пхъуэ, -у/-рауэ

пщэдджы́жь, -у/-ырауэ

пщэдджыжь нэмэ́з

пщэдджыжь нэмэз нэ́гъ

пщэдджыжь нэху мы́щу

пщэдджыжь фӀохъу апщи́й

пщэдджы́жькӀэрэ

пщэдджыжьы́пэ, -у/-рауэ

шцэдджыжьы́шхэ, -у/-рау

пщэдджыжьӀу́с, -у/-ырауэ

пщэде́й, -уэ/-рауэ

пщэдей жэ́щ

пщэдей пщыхьэ́щхьэ

пщэдей пщӀо́ндэ

пщэдей-пщэдеймы́щкӀэ, -у/-рауэ

пщэдеймы́щкӀэ, -у/-рауэ

пщэдеире́й, -уэ/-рауэ

пщэдеири́зэ, -у/-рауэ

пщэды́къ, -ыу/-ырауэ

пщэдыкъыу́хуэ, -у/-рауэ

шдэдыкъы́цэ, -у/-рауэ

шцэдыкъы́шэ, -у/-рауэ

пщэкӀы́тӀэ, -у/-рауэ

пщэку́къу, -у/-рауэ

пщэ́пкъ, -ыу/-ырауэ

пщэ́пкъкӀэ

пщэ́пс, -у/-ырауэ

пщэрыгъэ́ж, -у/-ырауэ

пщэры́дзэ, -у/-рауэ

пщэры́лъ, -у/-ырауэ

пщэфӀа́пӀэ, -у/-рауэ

пщэфӀэ́гъу, -у/-рауэ

пщэфӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пщэфӀэ́н, -у/-урэ

пщэфӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пщэфӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пщэфӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пщэфӀыжы́н, -у/-урэ

пщэфӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пщэфӀы́н, -у/-урэ

пщэфӀыны́гъэ, -у/-рауэ

шдэфӀы́пӀэ, -у/-урэ

пщэфӀыххэ́н, -у/-урэ

пщэха́, -уэ/-рауэ

пщэхэ́Ӏу, -у/-рауэ

пщэхыжы́н, -у/-урэ

пщэхы́н, -ыу/-ыурэ

пщэхыны́гъэ, -у/-рауэ

пщэхыпэ́н, -у/-урэ

пщэ́ху, -у/-рауэ

пщэ́хъу, -у/-рауэ

пще́й, -уэ/-рауэ

пщты́н, -уэ/-урэ

пщты́р, -у/-ырауэ

пщтыра́гъ, -ыу/-ырауэ

пщтырагъ-щӀыӀа́гъ, -ыу/-ырауэ

пщтыра́фэ, -у/-рауэ

пщтыры́бзэ, -у/-рауэ

пщтыры́бзэу

пщтыры́гъэ, -у/-рауэ

пштыры́щэу

пщтырыӀуэ́у

пщы, -уэ/-рауэ

пщы ща́уэ

пщы и пщы́ж

пщы́гъэ, -у/-рауэ

пщы́гъуэ, -у/-рауэ

шцыдэгъуэ́лъ, -у/-ырауэ

пщыдэ́жэ, -у/-рауэ

пщы́жь, -у/-ырауэ

пщыжь-уэркъы́жь, -у/-ырауэ

пщыкӀу́бгъу, -у/-рауэ

пщыкӀубгъуа́нэ, -y/-paуэ

пщыкIубгъу-пщыкӀу́бгъу, -у/-рауэ

пщыкӀубгъу-пщыкӀу́бгъурэ

пщыкӀубгъу-пщыкӀу́бгъуу

пщыкӀу́бгъурэ

пщыкӀу́бгъуу

пщыкӀу́бл, -у/-ырауэ

пщыкӀубла́нэ, -у/-рауэ

пщыкӀубл-пщыкӀу́бл, -у/-ырауэ

пщыкӀубл-пщыкӀу́блрэ

пщыкӀубл-пщыкӀу́блу

пщыкӀу́блрэ

пщыкӀу́блу

шцыкӀуз, -у/-ырауэ

шцыкӀуза́нэ, -у/-рауэ

пщыкӀу́зрэ

пщыкӀу́зу

шцыкӀуз-пщыкӀу́з, -у/-ырауэ

пщыкӀуз-пщыкӀу́зрэ

пщыкӀуз-пщыкӀу́зу

пщыкӀуи́й, -уэ/-рауэ

пщыкӀуий-пщыкӀуи́й, -уэ/-рауэ

пщыкӀуий-пщыкӀуи́йрэ

пщыкӀуий-пщыкӀуи́йуэ

пщыкӀуи́йрэ

пщыкӀуи́йуэ

пщыкӀуия́нэ, -у/-рауэ

пщыкӀу́плӀ, -у/-ырауэ

пщыкӀуплӀа́нэ, -у/-рауэ

пщыкӀу́плӀрэ

пщыкӀуплӀ-пщыкӀу́плӀу

пщыкӀу́тху, -у/-рауэ

пщыкӀутхуа́нэ, -у/-рауэ

пщыкӀу́тхурэ

пщыкӀу́тхуу

пщыкӀутху-пщыкӀу́тху, -у/-рауэ

пщыкӀутху-пщыкӀу́тхурэ

пщыкӀутху-пщыкӀу́тхуу

пщыкӀу́тӀ, -у/-ырауэ

пщыкӀутӀа́нэ, -у/-рауэ

пщыкӀутӀ-пщыкӀу́тӀ, -у/-ырауэ

пщыкӀутӀ-пщыкӀу́тӀрэ

пщыкӀутӀ-шцыкӀу́тӀу

пщыкӀутӀрэ пщыкӀу́тӀу

пщыкӀу́х, -ыу/-ырауэ

пщыкӀуха́нэ, -у/-рауэ

пщыкӀух-пщыкӀу́х, -ыу/-ырауэ

шцыкӀух-пщыкӀу́хрэ

пщыкӀух-пщыкӀу́хыу

пщыкӀу́хрэ

пщыкӀу́хыу

пщыкӀу́щ. -у/-ырауэ

пщыкӀуща́нэ, -у/-рауэ

пщыкӀущ-пщыкӀу́щ, -у/-ырауэ

пщыкӀущ-пщыкӀу́щрэ

пщыкӀущ-пщыкӀу́щу

пщыкӀущрэ пщыкӀу́щу

пщы́къуэ, -у/-рауэ

пщыкъуэ́цӀэ, -у/-рауэ

пщы́лӀ, -у/-ырауэ

пщылӀа́кӀуэ, -у/-рауэ

пщылӀы́гъэ, -у/-рауэ

пщылӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пщылIы́н, -у/-урэ

пщылӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пщылӀыххэ́н, -у/-урэ

пщы́пхъу, -у/-рауэ

пщыхьэ́щхьэ, -у/-рауэ

пщыхьэщхьэ фӀохъу апщи́й

пщыхьэ́щхьэкӀэ

пщыхьэ́щхьэкӀэрэ

пщыхьэщхьэ́пэ, -у/-рауэ

пщыхьэщхьэхуэ́кӀуэ, -у/-рауэ

пщыхьэщхьэхуегъэзэ́кӀ, -ыу/-ырауэ

пщыхьэщхьэхуегъэзэ́кIыу

пщыхьэщхьэхуеӀуэнтӀэ́кӀ, -ыу/-ырауэ

пщыхьэщхьэхуеӀуэнтӀэ́кӀыу

пщыхьэщхьэ́шхэ, -у/-рауэ

пщыхьэщхьэ́у

пщы́щхьэ (къэкӀ.), -у/-рауэ

пщы́Ӏэ, -у/-рауэ

пщыӀэ кӀы́хь

пщыӀэ хъуре́й

пщӀа, -уэ/-рауэ

пщӀа́кӀуэ, -у/-рауэ

пщӀа́нэ, -у/-рауэ

пщӀани́бгъу, -у/-рауэ

пщӀани́бл, -у/-ырауэ

пщӀани́й, -уэ/-рауэ

шцӀани́плӀ, -у/-ырауэ

пщӀани́тху, -у/-рауэ

пщӀани́тӀ, -у/-ырауэ

пщӀани́х, -ыу/-ырауэ

пщӀани́щ, -у/-ырауэ

пщӀа́нтӀэ, -у/-рауэ

пщӀантӀэ гъэкъэбзэ́гъуэ

пщӀантӀэдэ́нэ, -у/-рауэ

пщӀантӀэдэ́с, -у/-ырауэ

пщӀантӀэдэ́т, -у/-ырауэ

пщӀантӀэзе́хьэ, -у/-рауэ

пщӀантӀэ́шхуэ, -у/-рауэ

пщӀа́щэ, -у/-рауэ

пщӀащэ лъэлъэжы́гъуэ

пщӀэ, -уэ/-рауэ

пщӀэ ле́й

пщӀэгъуа́лэ, -у/-рауэ

пщӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пщӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пщӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пщӀэжыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пщӀэжы́гъуэ, -у/-рауэ

пщӀэжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пщӀэжы́н, -у/-урэ

пщӀэжыны́гъэ, -у/-рауэ

пщӀэжыпэ́н, -у/-урэ

пщӀэжы́пӀэ, -у/-рауэ

пщӀэжыфы́н, -у/-урэ

пщӀэжыххэ́н, -у/-урэ

пщӀэжыщэ́н, -у/-урэ

пщӀэ́н, -у/-урэ

пщӀэне́й, -уэ/-рауэ

пщӀэнтӀа́, -уэ/-рауэ

пщӀэнтӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пщӀэнтӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пщӀэнтӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пщӀэнтӀэжы́н, -у/-урэ

пщӀэнтӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пщӀэнтӀэ́н, -у/-урэ

пщӀэнтӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пщӀэнтӀэ́пс, -у/-ырауэ

пщӀэнтӀэфы́н, -у/-урэ

пщӀэнтӀэ́х, -ыу/-ырауэ

пщӀэнтӀэххэ́н, -у/-урэ

пщӀэнша́гъэ, -у/-рауэ

пщӀэ́ншэ, -у/-рауэ

пщӀэншэры́кӀуэ, -у/-рауэ

пщӀэншэрыла́жьэ, -у/-рауэ

пщӀэншэры́шхэ, -у/-рауэ

пщӀэ́ншэу

пщӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пщӀэфы́н, -у/-урэ

пщӀэххэ́н, -у/-урэ

пщӀэ́рэ

пщӀэ́у

пщӀэу ма́къ

шцӀэу́н, -уэ/-урэ

пщӀэхэгъэлъы́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэгъэхуэ́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэгъэху́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэдзэ́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэлъхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пщӀэхэлъхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пщӀэхэлъхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пщӀэхэлъхьэжы́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэлъхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пщӀэхэлъхьэ́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэлъхьэны́гъэ,- -у/-рауэ

пщIэхэлъхьэфы́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэлъхьэххэ́н, хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэлъхьэӀуэ́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхэлъы́н, -у/-урэ

пщӀэхэхуэ́н, -у/-урэ

пщӀэхэху́н, -у/-урэ

пщӀэхегъэдзэ́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэхегъэлъхьэ́н, -хыумы-, -у/-урэ

пщӀэ́шхуэ, -у/-рауэ

пщӀе́й, -уэ/-рауэ

пщӀей-пщӀе́й, -уэ/-рауэ

пщӀе́йрэ

пщӀе́йуэ

пщӀи́й, -уэ/-рауэ

пщӀо́ндэ

пщӀо́ндэкӀэ

пщӀы, -уэ/-рауэ

пщӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пщIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пщӀыжы́н, -у/-урэ

пщӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пщӀы́н, -у/-урэ

пщӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пщӀы́пщӀ, -у/-ырауэ

пщӀы́пщӀу

пщӀыпщӀы́н, -у/-урэ

пщӀыры́пщӀ, -у/-ырауэ

пщӀырыпщӀ-пщӀыры́пщӀ, -у/-ырауэ

пщӀырыпщӀ-пщӀыры́пщӀу

пщӀыры́пщӀрэ

пщӀырь́пщӀу

пщӀырыпщӀы́бжэ, -у/-рауэ

пщӀыхь, -у/-ырауэ

пщӀыхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пщӀыхьэпӀэӀуа́тэ, -у/-рауэ

пыбжэжы́н пумы-, -у/-урэ

пыбжэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыбжыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыбза́хуэ, -у/-рауэ

пыбзы́гъэ, -у/-рауэ

пыбзы́н, пумы-, -у/-урэ

пыблэблы́н, -у/-урэ

пыблэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыблэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыблэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыблэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыблэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыблэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыблэны́гъэ, -у/-рауэ

пыблэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыблэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыблэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыблэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пывыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгуа́, -уэ/-рауэ

пыгуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгуфӀыкӀы́н, ыу-/-ыурэ

пыгъэбзэхыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэбыдэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэбыдэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэвыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэгуфӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэгъукӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэгъухьы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэгъущыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэдиикӀы́н, пумы- ыу/-ыурэ

пыгъэджэрэзыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэжа́, -уэ/-рауэ

пыгъэжыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэжы́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэжыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжы́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэжыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэжыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжы́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъэжыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжыххэ́н, пумы-, -у/ урэ

пыгъэжыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэжьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэжьэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэжьэ́н, -пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьэны́гъэ, -у/-рау'э

пыгъэжьэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэжьыхьыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьыхьы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэжьыхьыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэзы́н, пумы-, -у/-у'рэ

пыгъэкIа́пIэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀэгъуе́йуэ, -уэ/-рауэ

пыгъэкӀэжы́н, -пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэкIэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀэрэхъукӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ '

пыгъэкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкIыкIы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъэкӀыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀуэдэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀуэдэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀуэдэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀуэты́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀуэтыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀуэтыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкӀуэтыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкъэбзыкӀыгъу́афӀэ, -у/-рауэ

пыгъэкъэбзыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэкъэбзыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэкъэбзыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэкъэбзыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэлэжьыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэлэлы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэлеикӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэлеикӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэлеикIыIуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэлыгъукӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэлъэлъыгъу́афӀэ, -у/-рауэ

пыгъэлъэлъыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэлъэлъыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэлъэлъы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэлъэлъыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэлъэлъыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэлъэлъыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэна́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъэнэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэнэ́гъуэ. -у/-рауэ

пыгъэнэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэнэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэнэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэнэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэнэны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэнэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэнэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэнэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэнэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэныщкӀукӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэныщкӀукӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэпщӀа́, -уэ/-рауэ

пыгъэпщӀа́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъэпщӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэшцӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэпщӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэпщӀэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэпщӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэпщӀэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэпщӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэпщӀэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэпщӀэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэшцӀэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэтцӀэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэпщӀэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэпӀиикӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэпӀиикӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъэсыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэты́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэтӀэтӀы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэтӀеикӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэува́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъэувэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэувэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэувэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэувэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэувэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэувэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэувэны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэувэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэувэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэувэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэувэIуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэукъуеикӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэуфӀеикӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэуфӀеикӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэуфӀыцӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэуцӀыныкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэухьы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэущхъуэнтӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэхуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэху́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэхьэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэхьэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэхьэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъэхьэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэхьэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэхьэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэхьэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэхъуэжы́н, пумьг-, -у/-урэ

пыгъэхъуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэтыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэщэты́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэщэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэщэтыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэты́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэщэты́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэтыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэщэтыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэтыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэтыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэтыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэтыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэщыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэщы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэщыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэщэщыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэщыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэщыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэщыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщэщыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщтыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэщтыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэщтыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэщтыкӀыжы́н, - пумы-, -у/-урэ

пыгъэщтыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыгъэщтыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэщтыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщтыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъэщтыкӀыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщтыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщтыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщтыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщтыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщты́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыгъэщы́гъуэ, -у/-рауэ

пыгъэщыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыгъэщыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщы́кӀэ, -у/-рауэ

пыгъэщы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъэщыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэшыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъэщыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыгъуэлъхьэ́н, -у/-урэ

пыгъуэлъыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыгъукӀыжы́н, -у/-урэ

пыгъукӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыгъукӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъукӀыпэ́н, -у/-урэ

пыгъукI-пысы́кӀ, -ыу/-ыурэ

пыгъукӀыххэ́н, -у/-урэ

пыгъукӀыщэ́н, -у/-урэ

пыгъукӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пыгъухьыжы́н, -у/-урэ

пыгъухьы́н, -у/-урэ

пыгъухьыны́гъэ, -у/-рауэ

пыгъухьыпэ́н, -у/-урэ

пыгъухьы́пӀэ, -у/-рауэ

пыгъухьыххэ́н, -у/-урэ

пыгъухьыщэ́н, -у/-урэ

пыгъухьыӀуэ́н, -у/-урэ

пыгъущыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыда́, -уэ/-рауэ

пыда́пӀэ, -у/-рауэ

пыдэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыдэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыдэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыдэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыдэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыдэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыдэны́гъэ, -у/-рауэ

пыдэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыдэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыдэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыдэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыдэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыдиикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыды́н, -у/-ырауэ

пыдыны́бдз, -у/-ырауэ

пы́джэ, -у/-рауэ

пыджэ́н, -у/-урэ

пыджэны́гъэ, -у/-рауэ

пыджэрэзыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыджэре́й, -уэ/-рауэ

пыдза́хуэ, -у/-рауэ

пыдзэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыдзы́н, пумы-, -у/-урэ

пыжэбзы́н, -у/-урэ

пыжыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыжы́н, -у/-урэ

пы́жь, -у/-ырауэ

пыжь ба́нэ

пыжье́й, -уэ/-рауэ

пыжьей ба́нэ

пыжьеи́лъэ, -у/-рауэ

пыжьыхьы́н, -у/-урэ

пыжьыщӀыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыжьыщӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыз, -у/-ырауэ

пы́зу

пыкӀэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыкӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыкӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыкӀэжы́н, -у/-урэ

пыкӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыкӀэ́н, -у/-урэ

пыкӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пыкӀэпэ́н, -у/-урэ

пыкӀэфы́н, -у/-урэ

пыкӀэххэ́н, -у/-урэ

пыкӀэщэ́н, -у/-урэ

пыкӀыуэ́н, -у/-урэ

пыкӀ-пы́хьэу

пыкӀэрэхъукӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пыкӀыжы́н, -у/-урэ

пыкӀыќӀэ, -у/-рауэ

пыкӀыкӀыжы́н, -у/-урэ

пыкӀыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыкӀыпэ́н, -у/-урэ

пыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пыкӀыфы́н, -у/-урэ

пыкӀыххэ́н, -у/-урэ

пыкӀыщэ́н, -у/-урэ

пыкӀыӀуэ́н, -у/-урэ

пыкӀуэдыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыкӀуэтэ́н, -у/-урэ

пыкъуэкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыкъузыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыкъузыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пыкъузыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыкъузыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъузыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пыкъузыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыкъузыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыкъузыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъузыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пыкъузыкӀыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъузыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъузыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъузыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыкъутыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пыкъутыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыкъутыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пыкъутыкӀыкӀе́йуэ

пыкъутьӀкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыкъутыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыкъутыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пыкъутыкӀыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыхьыгъу́афӀэ, -у/-рауэ

пыкъутыхьыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыкъутыхьыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыхьы́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыхьыны́гъэ, -у/-рауэ

пыкъутыхьыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыхьы́пӀэ, -у/-рауэ

пыкъутыхьыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыхьыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыхьыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъутыхьыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыкъухьы́н (шэрдж.), пумы-, -у/-урэ

пыл, -у/-ырауэ

пыл шы́р

пылэжьыкӀыжы́н, -у/-урэ

пылэжьыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пылэжьыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пылэжьыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылэжьыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылэжьыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылэжьыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылэ́л, -у/-ырауэ

пылэлы́н, -у/-урэ

пылеикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пылыгъукӀы́н, -ыу/-ыурэ

пылыпщӀыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пылъ, -у/-ырауэ

пылъа́пӀэ, -у/-рауэ

пылъэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пылъэ́гъуэ, -у/-рауэ

пылъэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пылъэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пылъэ́кӀэ, -у/-рауэ

пылъэлъыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пылъэлъы́гъуэ, -у/-рауэ

пылъэлъыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пылъэлъыжы́н, -у/-урэ

пылъэлъы́кӀэ, -у/-рауэ

пылъэлъы́н, -у/-урэ

пылъэлъыны́гъэ, -у/-рауэ

пылъэлъыпэ́н, -у/-урэ

пылъэлъы́пӀэ, -у/-рауэ

пылъэлъыххэ́н, -у/-урэ

пылъэлъыщэ́н, -у/-урэ

пылъэлъыӀуэ́н, -у/-урэ

пылъэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъэны́гъэ, -у/-рауэ

пылъэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пылъэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъэсыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пылъэтыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пылъэты́гъуэ, -у/-рауэ

пылъэтыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пылъэтыжы́н, -у/-урэ

пылъэты́кӀэ, -у/-рауэ

пылъэты́н, -у/-урэ

пылъэтыны́гъэ, -у/-рауэ

пылъэтыпэ́н, -у/-урэ

пылъэтыфы́н, -у/-урэ

пылъэтыххэ́н, -у/-урэ

пылъэтьпцэ́н, -у/-урэ

пылъэтыӀуэ́н, -у/-урэ

пылъэщӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пылъхьэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пылъхьэ́гъуэ, -у/-рауэ

пылъхьэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пылъхьэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пылъхьэ́кӀэ, -у/-рауэ

пылъхьэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъхьэ́ншэу

пылъхьэны́гъэ, -у/-рауэ

пылъхьэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъхьэ́пӀэ, -у/-рауэ

пылъхьэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пылъхьэххэ́н, пумы-, -у/;урэ

пылъхьэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъхьэIуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пылъыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пылъыкIыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пылъыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пылъыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пылъыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пылъыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пылъыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъыкIыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пылъыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пылъы́н, -у/-урэ

пынэжы́н, -у/-урэ

пынэ́н, -у/-урэ

пыпха́, -уэ/-рауэ

пыпха́пӀэ, -у/-рауэ

пы́пхэ, -у/-рауэ

пыпхэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыпхэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыпхэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыпхэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыпхэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхэны́гъэ, -у/-рауэ

пыпхэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыпхыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыпхыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхыхӀыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхыкIыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пы́пхъуэ, -у/-рауэ

пыпхъуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхъуэты́н, пумы-, -у/-урэ

пыпхъуэ́щӀ, -у/-ырауэ

пыпхъу́н, пумы-, -у/-урэ

пыпӀиикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыпӀытӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пырты́къ, -ыу/-ырауэ

пы́рхъ, -ыу/-ырауэ

пырхъре́й, -уэ/-payэ

пырхъы́жу

пырхъы́н, -ыу/-ыурэ

пы́рхъуэ, -у/-рауэ

пысыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пысы́н, -у/-урэ

пысысыхьы́н, -у/-урэ

пы́ткӀун, -у/-урэ

пытхэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пытхэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пытхэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пытхэ́кӀэ, -у/-рауэ

пытхэ́н, пумы-, -у/-урэ

пытхэны́гъэ, -у/-рауэ

пытхэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пытхэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пытхэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пытхыхьыжы́н, -у/-урэ

пытхыхьы́н, -у/-урэ

пытхьэлыкӀа́, -уэ/-рауэ

пытхьэлыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пытхьэщӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пытхъа́хуэ, -у/-рауэ

пытхъ-сы́тхъ, -ыу/-ырауэ

пытхъы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пытхъунщӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыты́н, -у/-урэ

пыты́пӀэ, -у/-рауэ

пытӀэпӀыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пытӀэпӀыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пытӀэпӀыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пытӀэпӀыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пытӀэпӀыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пытӀэпӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пытIэпIыкIыны́гъэ, -у/-рауэ

пытӀэпӀыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пытIэпIыкIы́пIэ, -у/-рауэ

пытIэпIыкIыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пытӀэпӀыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пытӀэпӀыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пытӀэпӀыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пытIэтIы́н, -у/-урэ 4

пытӀеикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пытӀыгъухьы́н, -у/-урэ

пытӀысхьэ́н, -у/-урэ

пытӀэтыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пытӀэтыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пытӀысыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыубэрэжьыкӀы́н, -пумы-, -ыу/-ыурэ

пыубыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыувэжы́н, -у/-урэ

пыувэ́н, -у/-урэ

пыуда́, -уэ/-рауэ

пыуда́хуэ, -у/-рауэ

пыудыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыуды́гъуэ, -у/-рауэ

пыудыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыудыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыуды́кӀэ, -у/-рауэ

пыудыкӀе́йуэ

пыуды́н, пумы-, -у/-урэ

пыудыны́гъэ, -у/-рауэ

пыудыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыудыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыудыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыудыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыудыӀуэ́н пумы-, -у/-урэ

пыудзэӀукӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыукӀуриикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыукъуеикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыулъиикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыупэпцӀыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыупэпцӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыупэпцӀыкӀып́эн, пумы-, -у/-урэ

пыупэпцIыкIыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыупэпцӀыхӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупэпцӀыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупэпцӀыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупсыкӀа́, -уэ/-рауэ

пыупсыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыупсыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыупсыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыупсыкIы́кIэ, -у/-рауэ

пыупсыкIы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыупсыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыупсыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупсыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пыупсыкIыфы́н, пумы-. -у/-урэ

пыупсыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупсыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупсыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупщӀа́, -уэ/-рауэ

пыупщӀа́хуэ, -у/-рауэ

пыупщӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыупщӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пыупщӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыупщӀыжы́гъуэ, -у/-рауэ

пыупщӀыжыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыупщӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыупщIы́кIэ, -у/-рауэ

пыупщӀы́н, пумы-, -у/-урэ

пыупщӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыупщӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупщӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пыупщӀыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыупщӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупщӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыупщӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыутыкIы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыутыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыутыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыутыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыутыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыуфӀеикӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыуфIеикIы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыуфIеикIыны́гъэ, -у/-рауэ

пыуфӀеикӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыуфӀеикӀьпцэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыуфӀеикӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыуфӀыцӀыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыухыкӀа́, -уэ/-рауэ

пыухыкӀа́уэ

пыухыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыухуэна́, -уэ/-рауэ

пыухуэнэ́н, пумы-, -уэ/-урэ

пыухуэнэны́гъэ, -у/-рауэ

пыухуэнэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыухуэнэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыухуэныкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыухьыжы́н, -у/-урэ

пыухьы́н, -у/-урэ

пыуцӀэпӀыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыуцӀэпӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыуцӀыныкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыущхъуэнтӀыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыуӀукӀы́н, -ыу/-ыурэ п

пыфыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыфыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пыфыкӀыпэ́н, -у/-урэ

пыфыкӀыщэ́н, -у/-урэ

пыфыщӀыкӀы́н, -пумы-, -ыу/-ыурэ

пыха́, -уэ/-рауэ

пыха́уэ

пыха́хуэ, -у/-рауэ

пыхыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыхы́гъуэ, -у/-рауэ

пыхыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыхыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыхы́кӀэ, -у/-рауэ

пыхы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыхыны́гъэ, -у/-рауэ

пыхыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыхып́Iэ, -у/-рауэ

пыхыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыхыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыхыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыхыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыхуа́, -уэ/-рауэ

пыхуэ́н, -у/-урэ

пыху́н, -у/-урэ

пыхусы́ху, -у/-рауэ

пыхьэ́кӀуэ, -у/-рауэ

пыхьэ́н, -у/-урэ

пыхьэ-пы́кӀ, -ыу/-ырауэ

пыхьэ-пыкӀы́у

пыхъыжьэ́н (шэрдж.), -у/-урэ

пыхъуэ́н, -у/-урэ

пыхъуэпы́шэ, -у/-рауэ

пыхъукӀа́, -уэ/-рауэ

пыхъукӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыча́хуэ, -у/-рауэ

пыче́нэ, -у/-рауэ

пычыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пычы́гъуэ, -у/-рауэ

пычы́гъуэкӀэрэ

пычыгъуэ-пычы́гъуэкӀэрэ

пычыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пычыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пычы́кӀэ, -у/-рауэ

пычы́н, пумы-, -у/-урэ

пычыны́гъэ, -у/-рауэ

пычыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пычы́пӀэ, -у/-рауэ

пычыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пычыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пычыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пычыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышха́, -уэ/-рауэ

пышха́пӀэ, -у/-рауэ

пышхэгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пышхэ́гъуэ, -у/-рауэ

пышхэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пышхэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пышхэ́кӀэ, -у/-рауэ

пышхэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхэны́гъэ, -у/-рауэ

пышхэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пышхэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхыкӀыгъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пышхыкӀы́гъуэ, -у/-рауэ

пышхыкӀыгъуе́й, -уэ/-рауэ

пышхыкӀыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пышхыкӀы́кӀэ, -у/-рауэ

пышхыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пышхыкӀыны́гъэ, -у/-рауэ

пышхыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхыкӀы́пӀэ, -у/-рауэ

пышхыкӀыфы́н, пумы-, -у/-урэ

пышхыкӀыххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхыкӀыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхыкӀыӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пышхыхьы́н, пумы-, -у/-урэ

пышы́н, пумы-, -у/-урэ

пыщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыщэ́та, -уэ/-рауэ

пыщэтыжы́н, -у/-урэ

пыщэты́н, -у/-урэ

пыщэтыпэ́н, -у/-урэ

пыщэщы́гъуэ, -у/-рауэ

пыщэщы́н, -у/-урэ

пьпцтыкӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыщтыхьы́н, -у/-урэ

пыщхьэхукIы́н -ыу/-урэ

пыщӀа́, -уэ/-рауэ

пыщIа́пӀэ, -у/-рауэ

пыщIэгъуа́фIэ, -у/-рауэ

пыщӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыщӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыщӀэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀэ́кӀэ, -у/-рауэ

пыщӀэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пыщӀэпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀэфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀэххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀэщэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀэӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀы́кӀ, -ыу/-рауэ

пыщӀыкӀа́, -уэ/-рауэ

пыщӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыщӀыкӀыпэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀыхьыжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыщӀыхьы́н, пумы-, -у/-урэ

пы́Ӏэ, -у/-рауэ

пыӀэ гъуабжэ-плъы́фэ

пыӀэ купсэ кӀы́хь

пыӀэ къуа́цэ

пыӀэ къуеи́цӀ

пыӀэ къу́пхъэ

пыӀэ лъа́хъшэ

пыӀэ на́тӀэ

пыӀэ нэ́з

пыӀэ па́пцӀэ

пыӀэ тхьэ́кӀэ

пыӀэ хъуре́й

пыӀэ шо́пс

пыӀэ шы́къу

пыӀэ щы́гу

пыӀэгъэлы́гъуэ, -у/-рауэ

пыӀэ́гъуэ, -у/-рауэ

пыӀэгъуе́й, -уэ/-рауэ

пыӀэе́уэ, -у/-рауэ

пыӀэехьэ́жьэ, -у/-рауэ

пыӀэжы́н, -у/-урэ

пыӀэжьы́нэ, -у/-рауэ

пыӀэзэфӀэ́хь, -у/-ырауэ

пыӀэзэхуэ́дз, -у/-ырауэ

пыӀэкъуэ́дзэ, -у/-рауэ

пыӀэ́н, -у/-урэ

пыӀэны́гъэ, -у/-рауэ

пыӀэ́пс, -у/-ырауэ

пыӀэ́пхъэ, -у/-рауэ

пыӀэпы́х (шэрдж.), -ыу/-ырауэ

пыӀэ́пӀэ, -у-/рауэ

пыӀэщхьэры́хкӀэ

пыӀэщхьэры́хыу

пыӀэ́щӀэ, -у/-рауэ

пыӀэӀу́лъ, -у/-ырауэ

пыӀуэнтӀэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀуэнтӀэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀуэнтIыкIы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

пыӀудза́, -уэ/-рауэ

пыӀудзы́н, -Ӏуумы-, -у/-урэ

пыӀуегъэдзы́н, -Ӏуумы-, -у/-урэ

пыӀуегъэшы́н, -Ӏуумы-, -у/-урэ

пыӀугъуа́фӀэ, -у/-рауэ

пыӀу́гъуэ, -у/-рауэ

пыӀугъуе́й, -уэ/-рауэ

пыӀужы́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀу́кӀэ, -у/-рауэ

пыӀукӀуэтыжы́н, -у/-урэ

пыӀукӀуэты́н, -у/-урэ

пыӀулъеикӀы́н, -ыу/-ыурэ

пыӀулъы́н, -у/-урэ

пыӀулӀэжы́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀулӀэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀужы́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀу́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀуны́гъэ, -у/-рауэ

пыӀупэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀу́пӀэ, -у/-рауэ

пыӀуфы́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀуххэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀушы́н, -Ӏуумы-, -у/-урэ

пыӀущэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀуӀуэ́н, пумы-, -у/-урэ

пыӀущӀыкӀы́н, пумы-, -ыу/-ыурэ

bottom of page